ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alleyway

AE1 L IY0 W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alleyway-, *alleyway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleyway(n) ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, ทางเดินที่แคบ, Syn. alley

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอย[søi] (n) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley  FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
ตรอก[trøk] (n) EN: lane ; alley ; alleyway  FR: allée [f] ; sentier [m] ; passage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEYWAY AE1 L IY0 W EY2
ALLEYWAYS AE1 L IY0 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alleyway (n) ˈælɪwɛɪ (a1 l i w ei)
alleyways (n) ˈælɪwɛɪz (a1 l i w ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
途子;図子[ずし, zushi] (n) (1) (arch) alley; alleyway; (2) (arch) crossroads; intersection [Add to Longdo]
路地(P);露地;露路[ろじ, roji] (n) (1) (路地, 露路 only) alley; alleyway; lane; (2) (露地 only) bare earth (i.e. ground not covered by a roof); (3) (路地, 露地 only) teahouse garden; (4) path through a gate (or through a garden, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  alleyway
      n 1: a narrow street with walls on both sides [syn: {alley},
           {alleyway}, {back street}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top