ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allergy

AE1 L ER0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allergy-, *allergy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allergy(n) ความไม่พอใจ, See also: ความไม่ชอบ, ความเกลียด
allergy(n) อาการแพ้, See also: โรคภูมิแพ้, Syn. hypersensitivity, hay fever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)

English-Thai: Nontri Dictionary
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allergyภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergy, foodภูมิแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allergyโรคภูมิแพ้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Allergyโรคภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergy and Immunologyวิทยาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน; ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, วิทยา [การแพทย์]
Allergy and immunology ; Immunologyวิทยาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Allergy Detection Kitชุดสำเร็จรูปสำหรับตรวจโรคภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergy productsผลิตภัณฑ์ป้องกันภูมิแพ้ [TU Subject Heading]
Allergy, Cow's Milkการแพ้นมวัว [การแพทย์]
Allergy, Otologicโรคภูมิแพ้ทางโสตวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allergyHe has a drug allergy.
allergyI have an allergy to milk.
allergyI have an allergy to pollen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิแพ้(n) allergy, Example: มลพิษในอากาศ่ก่อให้เกิดภาวะหอบหืดและภูมิแพ้, Thai Definition: สภาพที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้
การแพ้ยา(n) allergy, See also: drug allergy, Example: การแพ้ยาในบางคนอาจเป็นอันตรายถึงตายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมพิษ[lomphit] (n) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy  FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
แพ้[phaē] (v) EN: be allergic ; have an allergy ; be sensitive  FR: être allergique
ภูมิแพ้[phūmphaē] (n) EN: allergy  FR: allergie [f]
โรคภูมิแพ้[rōk phūmphaē] (n) EN: allergy  FR: allergie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLERGY AE1 L ER0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allergy (n) ˈæləʤiː (a1 l @ jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allergiker {m}; Allergikerin {f}allergy sufferer [Add to Longdo]
Allergie {f} (gegen) [med.] | Allergien {pl}allergy (to) | allergies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレルギー[arerugi-] (n,adj-no) allergy (ger [Add to Longdo]
アレルギーテスト[arerugi-tesuto] (n,vs) allergy testing [Add to Longdo]
アレルギー症状[アレルギーしょうじょう, arerugi-shoujou] (n) allergy symptoms [Add to Longdo]
アレルフリー[arerufuri-] (adj-no,n) allergy-free [Add to Longdo]
コンピューターアレルギー[konpyu-ta-arerugi-] (n) {comp} computer allergy [Add to Longdo]
ナッツアレルギー[nattsuarerugi-] (n) nut allergy [Add to Longdo]
ピーナッツアレルギー;ピーナツアレルギー[pi-nattsuarerugi-; pi-natsuarerugi-] (n) peanut allergy [Add to Longdo]
ペニシリンアレルギー[penishirin'arerugi-] (n) penicillin allergy [Add to Longdo]
花粉症[かふんしょう, kafunshou] (n) hay fever; pollinosis (allergy to pollen); (P) [Add to Longdo]
核アレルギー[かくアレルギー, kaku arerugi-] (n) nuclear allergy; antipathy shown by the Japanese to nuclear weapons [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピューターアレルギー[こんぴゅーたーあれるぎー, konpyu-ta-arerugi-] computer allergy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allergy
   n 1: hypersensitivity reaction to a particular allergen;
      symptoms can vary greatly in intensity [syn: {allergy},
      {allergic reaction}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top