ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allemande

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allemande-, *allemande*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now quick, allemande left.ตอนนี้เลย ไปทางซ้าย Super Sunday (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์เยอรมัน[bīa Yoēraman] (n, exp) EN: German beer  FR: bière allemande [f]
ภาษาเยอรมัน[phāsā Yoēraman] (n, exp) EN: German  FR: allemand [m] ; langue allemande [f]
หญิงชาวเยอรมัน[yingchāo Yoēraman] (n, prop) FR: Allemande [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルマンド[arumando] (n) allemande (dance) (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  allemande
      n 1: egg-thickened veloute [syn: {allemande}, {allemande sauce}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top