ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allege

AH0 L EH1 JH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allege-, *allege*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allege(vt) กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ
allege(vi) กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ, Syn. assert, affirm
allege(vi) ยืนยัน
allege(vt) ยืนยัน
allege(vt) ให้เหตุผล
allege(vi) ให้เหตุผล
alleged(adj) ซึ่งถูกกล่าวหา, Syn. asserted
allegedly(adv) ถูกกล่าวหา, Syn. assertedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert

English-Thai: Nontri Dictionary
allege(vt) พูดพล่อย,อ้าง,กล่าวหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alleged offenderผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allegeA commercial airplane allegedly violated military airspace.
allegeHe is allegedly the murderer.
allegeHe is alleged to have been a thief.
allegeHe is alleged to have poisoned his wife.
allegeHe is alleged to have stolen the jewelry.
allegeShe still alleges innocence.
allegeThat man is alleged to have committed the murder.
allegeThe newspaper alleged his involvement in the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งข้อหา(v) allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai Definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ปรักปรำ(v) incriminate, See also: allege, blame, condemn, give evidence against, Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: พยานหลายคนให้การปรักปรำเขา, Thai Definition: กล่าวโทษโดยไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่
นัยว่า(adv) allegedly, Example: นัยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของคนขับ, Thai Definition: มีเค้าว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
เบา[bao] (adj) EN: light  FR: léger ; peu pesant ; allégé
เบาใจ[baojai] (adj) EN: relieved  FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
การปฏิญาณตน[kān patiyān ton] (n) EN: allegiance  FR: allégeance [f]
ความจงรักภักดี[khwām jongrakphakdī] (n) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance  FR: allégeance [f] ; loyauté [f]
ความโล่งใจ[khwām lōngjai] (n) FR: allégement = allègement [m]
กล่าวหา[klāohā] (v) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn  FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวโทษ[klāothōt] (v) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach  FR: inculper ; accuser de ; charger

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEGE AH0 L EH1 JH
ALLEGED AH0 L EH1 JH D
ALLEGES AH0 L EH1 JH IH0 Z
ALLEGEDLY AH0 L EH1 JH AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allege (v) ˈəlˈɛʤ (@1 l e1 jh)
alleged (v) ˈəlˈɛʤd (@1 l e1 jh d)
alleges (v) ˈəlˈɛʤɪz (@1 l e1 jh i z)
allegedly (a) ˈəlˈɛʤɪdliː (@1 l e1 jh i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
虚舟[きょしゅう, kyoshuu] (n) unidentified craft said to have washed ashore in Ibaraki Prefecture during the Edo period (sometimes alleged to have been a UFO) [Add to Longdo]
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue) [Add to Longdo]
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing [Add to Longdo]
朝日る[あさひる;アサヒる, asahiru ; asahi ru] (v5r) (uk) (sl) to fabricate (stories) (based on alleged behaviour of the Asahi newspaper); to make up [Add to Longdo]
杜氏[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allege
   v 1: report or maintain; "He alleged that he was the victim of a
      crime"; "He said it was too late to intervene in the war";
      "The registrar says that I owe the school money" [syn:
      {allege}, {aver}, {say}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top