ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all-night

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all-night-, *all-night*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-night(ออล' ไนท) adj. ตลอดทั้งคืน, เปิดทั้งคืน (nightlong, open all night)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all-nightShe kept an all-night vigil over her sick child.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลาดโต้รุ่ง[talāt tō rung] (n, exp) EN: all-night market ; 24-hour market

Japanese-English: EDICT Dictionary
お通夜;御通夜[おつや, otsuya] (n) (pol) (See 通夜) all-night vigil over a body; wake [Add to Longdo]
てつまん[tetsuman] (n) all-night Mah Jongg [Add to Longdo]
オールナイト[o-runaito] (n) all-night; (P) [Add to Longdo]
コムロ[komuro] (vs) (sl) (from the name 小室哲哉, as 哲哉 and 徹夜 are read てつや) to make an all-night vigil; to spend a sleepless night [Add to Longdo]
一夜中[いちやじゅう;ひとやじゅう, ichiyajuu ; hitoyajuu] (n) all-night through [Add to Longdo]
終宵[しゅうしょう, shuushou] (n) all-night long [Add to Longdo]
終夜運転[しゅうやうんてん, shuuyaunten] (n) all-night service [Add to Longdo]
深夜放送[しんやほうそう, shinyahousou] (n) late-night (all-night) broadcasting [Add to Longdo]
通夜[つや, tsuya] (n) (See 御通夜) all-night vigil over a body; wake; (P) [Add to Longdo]
徹夜[てつや, tetsuya] (n,vs,adj-no) all night; all-night vigil; sleepless night; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 all-night
   adj 1: lasting, open, or operating through the whole night; "a
       nightlong vigil"; "an all-night drugstore"; "an overnight
       trip" [syn: {nightlong}, {all-night}, {overnight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top