ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all things

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all things-, *all things*, all thing
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Pepperland, all things are possible.ใน เปเปอแลนด ทุกสิ่งเป็นไปได้ Yellow Submarine (1968)
All things are good when taken to excessหลังจากนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
His only rival was a man named Oroku Saki and they competed in all things but none more fiercely than for the love of a woman.คู่แข่งเพียงอย่างเดียวของเขาคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Oroku ซากี ... ... และพวกเขาแข่งขันกันในทุกสิ่ง ... ... แต่ไม่มีมากขึ้นอย่างรุนแรงก​​ว่าสำหรับความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Oh, come on, admit it, all things considered, you had fun tonight.โธ่รับมาเถอะน่า รวมทุกอย่างแล้ว คืนนี้นายสนุกมาก The One with George Stephanopoulos (1994)
All things change in a dynamic environment.ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม. Ghost in the Shell (1995)
It is time to become a part of all things.มันถึงเวลาที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งแล้ว Ghost in the Shell (1995)
All things are gonna run at 12 Volt DC.และทั้งหมดต้อง ทำงานด้วยกระแสไฟตรง 12 โวลต์ The Jackal (1997)
Well, all things considered better a right arm than nothing, I supposeคิดๆดูแล้ว แขนขวาดีกว่าไม่ได้อะไร The Legend of 1900 (1998)
I suppose all things must pass, including 'love'...ผมคิดว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดี แม้กระทั่ง "ความรัก" ... Christmas in August (1998)
And I think you did it, of all things, for a woman.และผมคิดว่าคุณทำเพื่อภรรยาคุณ Unbreakable (2000)
Sure you are... I forgot all things "positive" and "negative."ฉันลืมไปหมดแล้ว ด้านบวก ด้านลบ All About Lily Chou-Chou (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all thingsAbove all things, we must not be selfish.
all thingsAll things are obedient to money.
all thingsAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
all thingsAll things considered, he is a good teacher.
all thingsAll things considered, he led a happy life.
all thingsAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.
all thingsAll things considered, it's set up so it isn't possible to win.
all thingsAll things considered, she is a fairly good wife.
all thingsAll things considered, we cannot say that he is wrong.
all thingsAll things considered, we cannot say that it is wrong.
all thingsAll things considered, we can not say that it is wrong.
all thingsAll things considered, we'll adopt his project.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things   
ทุกสิ่งทุกอย่าง[X] (thuksingthukyāng) EN: everything ; every thing ; all things ; all   FR: tout ; toute chose

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万事[wàn shì, ㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] all things, #14,829 [Add to Longdo]
百川归海[bǎi chuān guī hǎi, ㄅㄞˇ ㄔㄨㄢ ㄍㄨㄟ ㄏㄞˇ, / ] all things tends in one direction, #184,519 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ihm ist alles gleich.All things are alike to him. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こともあろうに[, kotomoarouni] (exp) of all things [Add to Longdo]
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]
仮諦[けたい, ketai] (n) {Buddh} (See 三諦) truth of temporariness (holding that all things are temporary) [Add to Longdo]
果報は寝て待て[かほうはねてまて, kahouhanetemate] (exp) All things come to those who wait [Add to Longdo]
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P) [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
空相[くうそう, kuusou] (n) {Buddh} the empty nature of all things [Add to Longdo]
空諦[くうたい, kuutai] (n) {Buddh} (See 三諦) truth of emptiness (holding that all things are void) [Add to Longdo]
浩然の気[こうぜんのき, kouzennoki] (n) (1) universal life force (the source of animation for all things); (2) free spirit (i.e. a mindset unencumbered with worldly concerns) [Add to Longdo]
三諦[さんたい;さんだい, santai ; sandai] (n) {Buddh} (in Tendai) threefold truth (all things are void; all things are temporary; all things are in the middle state between these two) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top