ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all sides

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all sides-, *all sides*, all side
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish..."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
Snow came at us from all sides;หิมะก็ถาโถมเข้ามาในทุกๆทิศ Latter Days (2003)
Surrounded on all sides,ถูกกดดันรอบด้าน Turning Biminese (2008)
A flat basin completely surrounded by mountain ranges on all sides,ลุ่มน้ำทั้งหมด ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาตลอดทั้งแนว Catching Out (2008)
Larry, you've got hostiles on all sides.ลาร์รี่ คุณมีศัตรูอยู่รอบด้าน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Jack, they're coming from all sides.แจ๊ค , พวกมันมาจากทุกด้านเลย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I want it approached from all sides, and we'll work our way in.ฉันต้องการให้เข้าไปดูในนั้นให้หมด, Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Better than being exposed on all sides.ดีกว่าไม่มีที่กำบังแล้วเข้ามาได้ทุกทิศทาง Time (2009)
So that we can respond to the situation and cover all sides, this strategy will involve the simultaneous launch of all three EVAs. There's no need!ปฏิบัติการนี้ต้องการการประสานจากอีวาทั้งสามตัว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
He'd come at you from all sides until you surrendered.มันจะระดมคุณเป็นชุด จนกว่าคุณจะยอมแพ้ Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all sidesJapan is a country surrounded by the sea on all sides.
all sidesJapan is an island country surrounded by the sea on all sides.
all sidesThe fireworks were set off on all sides.
all sidesThe pictures are pasted on all sides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกฝ่าย[N] every side, See also: all sides, all parties, every group, Example: งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบกาย[adv.] (røpkāi) EN: around ; all around ; on all sides   FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés
รอบตัว[adj.] (røptūa) EN: all-round ; surrounding ; on all sides of ; all-around ; around ; general   FR: environnant ; général

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方方面面[fāng fāng miàn miàn, ㄈㄤ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, ] all sides; all aspects; multi-faceted, #10,150 [Add to Longdo]
四面[sì miàn, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ, ] all sides, #16,578 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
各方面[かくほうめん, kakuhoumen] (n) every quarter; all sides [Add to Longdo]
四面[しめん, shimen] (n) four sides; all sides [Add to Longdo]
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody [Add to Longdo]
八方[はっぽう, happou] (n) (1) all sides; (2) (See 八方行灯) large hanging lantern; (P) [Add to Longdo]
八方円満[はっぽうえんまん, happouenman] (n,adj-na) to the satisfaction of all parties; all sides being happy and satisfied [Add to Longdo]
八方睨み[はっぽうにらみ, happounirami] (n) staring at or watching all sides [Add to Longdo]
八面[はちめん, hachimen] (n) eight faces; all sides [Add to Longdo]
八面玲瓏[はちめんれいろう(uK), hachimenreirou (uK)] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) beautiful from all sides; perfect serenity; affability [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top