ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all over with

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all over with-, *all over with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all over with(idm) จบสิ้น, See also: เสร็จ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, that's all over with now and her restraining orders are very specific.แต่ตอนนี้เลิกแล้ว แล้วเธอไม่อยากให้ผมเข้าใกล้ด้วย Pilot (2007)
But it's all over with Mo Ne now.เรื่องของโมเนมันจบไปแล้ว Episode #1.14 (2010)
I've been all over with them.เราสอบปากคำไปหมดแล้ว Limitless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all over withHe was covered all over with white paint.
all over withIt is all over with him.
all over withIt is all over with me. It can't be helped.
all over withIt's all over with her.
all over withIt's all over with poor Tom.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top