ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all over the place

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all over the place-, *all over the place*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all over the place(idm) ทุกหนแห่ง, See also: ทุกที่, ทุกแห่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
all over the placeสับสน (confused)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all over the placeAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
all over the placeHigh-rises are going up all over the place.
all over the placeIt's a troll trying for click-throughs. It's being multiposted in English-related communities all over the place.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, / ] all over the place; everywhere and all directions, #6,316 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top