ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all kinds

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all kinds-, *all kinds*, all kind
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
There are all kinds of stories. He was hit bad, Mikey.มีทุกชนิดของเรื่องราว เขาได้รับการตีไม่ดีกี้ The Godfather (1972)
There are all kinds of sharks in the waters. Hammerheads, white tips, blues, makos.มีฉลามหลายชนิดอยู่ในทะเล หัวค้อน ครีบขาว นํ้าเงิน มาโก้ Jaws (1975)
He comes waltzing in here, full of all kinds of good advice.เต็มรูปแบบกับทุกชนิดคำแนะนำที่ดี First Blood (1982)
Callin' me baby killer and all kinds of vile crap!เรียกผมว่านักฆ่าเบบีและทุกชนิดของอึ First Blood (1982)
Certainly. In the ocean, there are all kinds of fish.แน่นอน ในมหาสมุทร มีปลาทุกชนิดเลยล่ะ An American Tail (1986)
All kinds?ทุกชนิดเหรอครับ An American Tail (1986)
This medicine heals all kinds of diseases.ยานี่รักษาได้ทุกโรค Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Humans do all kinds of things during their lifetime, right?มนุษย์ทุกชีวิตทั้งหมดอยู่ ระหว่างการดำเนินชีวิตของพวกเขาใช่ไหม? Akira (1988)
- It's got all kinds of possibilities.การได้เห็นใคนบางคนในที่ทํางาน Big (1988)
I'm worried. I'm hearing all kinds of fucking bad things.ฉันกังวล ฉันได้ยิน เรื่องไม่ค่อยดีมา Goodfellas (1990)
I worked all kinds.ทั้งหมดแหละ Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all kindsA cold often leads to all kinds of disease.
all kindsHe comes into contact with all kinds of people.
all kindsHe gave in up to all kinds of pleasures.
all kindsHe has all kinds of books.
all kindsHe is in touch with all kinds of people.
all kindsHe like all kinds of sports.
all kindsI come into contact with all kinds of people in my work.
all kindsI like all kinds of music but I'm most fond of classical.
all kindsIn my job I have to deal with all kinds of people.
all kindsI read all kinds of books.
all kindsI've run up against all kinds of people, working as a temporary.
all kindsJust as all kinds of communications methods are increasing the human relationships are becoming weak. A perfect case of mistaking means for ends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกชนิด[N] every kind, See also: all kinds, all types, Ant. บางชนิด, Example: ยานยนต์ทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
สารพัน[ADJ] all kinds of, See also: every, all, entire, whole, total, Syn. สารพัด, ทั้งปวง, ทั้งหมด, Example: จุลลาต้องรับรู้เรื่องราวสารพันของสาวสวยอยู่เสมอ
โทษานุโทษ[N] punishment, See also: all kinds of punishment, light and heavy penalties or punishment, Example: ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร ได้แก่ การไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ, Thai definition: ความผิดมากและน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดนตรีทุกชนิด[xp] (dontrī thuk chanit) EN: all kinds of music   FR: tous les genres de musique
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things   
สารพัด[adj.] (sāraphat) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types   FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
种种[zhǒng zhǒng, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] all kinds of, #3,317 [Add to Longdo]
样样[yàng yàng, ㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] all kinds, #17,669 [Add to Longdo]
形形色色[xíng xíng sè sè, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ, ] all kinds of; all sorts of; every (different) kind of, #20,415 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alle möglichen | alle möglichen Leuteall kinds of | all sorts of people [Add to Longdo]
allerhandall kinds of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
諸々;諸諸[もろもろ, moromoro] (n) all kinds of; various [Add to Longdo]
尽くし;尽し[づくし;ずくし, dukushi ; zukushi] (suf) all sorts of; all kinds of [Add to Longdo]
兎や角[とやかく, toyakaku] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case; all kinds of this; this and that [Add to Longdo]
百貨[ひゃっか, hyakka] (n) all kinds of goods [Add to Longdo]
百獣[ひゃくじゅう, hyakujuu] (n) all kinds of animals [Add to Longdo]
百般[ひゃっぱん, hyappan] (n,adj-no) all; every; all kinds of [Add to Longdo]
百味[ひゃくみ, hyakumi] (n) all kinds (of food) [Add to Longdo]
万病[まんびょう, manbyou] (n) all kinds of sicknesses [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top