ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all around

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all around-, *all around*, all aroun
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The love that's shining all around hereความรักที่ส่องแสงรอบ ๆ ที่นี่ Yellow Submarine (1968)
The love that's shining all around youความรักที่ส่องแสงรอบ ๆ ตัวคุณ Yellow Submarine (1968)
I'll put up a big, strong fence all around your flower.ฉันก็จะสร้างรั้วกั้นดอกไม้ของเธอ The Little Prince (1974)
It goes all around the estate.มันไปทั่วอสังหาริมทรัพย์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"he looked all around....เขามองไปรอบๆ" Punchline (1988)
I fell in the dirt, there was dirt collapsed all around me.I was in a tunnel. I fell in the dirt, there was dirt collapsed all around me. Casualties of War (1989)
Fence is gonna come in all around this particular area and end by the gate.ให้รั้วอ้อมบริเวณนี้มาบรรจบกับประตู The Bodyguard (1992)
All around this house, I see the signs.รอบๆบ้านหลังนี้ ฉันเห็นสัญญาณหลายอย่าง The Joy Luck Club (1993)
And in their place there seems to be good feeling all aroundในเมืองของเขาดูเหมือนจะมีความสุขอยู่ในทุกที่ The Nightmare Before Christmas (1993)
The sights, the sounds they're everywhere and all aroundทิวทัศร์ เสียงเพลง มีอยู่ทุกๆ ที่ The Nightmare Before Christmas (1993)
All around things to tantalize my brainทุกสิ่งที่นั่น/ มันล่อใจผม The Nightmare Before Christmas (1993)
All around its margins lies the gulf.ออสก้าร์... มีที่ผิดตรง... บรรทัดสุดท้าย Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all aroundHe left his books all around the house.
all aroundI can't see all around me.
all aroundI looked all around, but I could see nobody there.
all aroundIn the park birds are singing all around.
all aroundIt was quiet all around.
all aroundShe looked all around.
all aroundThe enemy was entrenched all around the capital.
all aroundThe rain is raining all around.
all aroundThere were flowers all around.
all aroundThe sun was shining all around.
all aroundWe Have walked all around the lake.
all aroundWe have walked all around the lake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบข้าง[ADV] around, See also: all around, Syn. รอบตัว, Example: บุคคลที่อยู่รอบข้างเขามีแต่แข่งขันและชิงดีชิงเด่นกันเอง, Thai definition: แวดล้อมเกี่ยวข้องอยู่ใกล้ๆ ตัว
รอบกาย[ADV] around, See also: all around, on all sides, Syn. รอบตัว, Example: ในโลกนี้ล้วนมีแต่ปัญหา และอุปสรรคอยู่รอบกาย เราจึงต้องสะสมความเข้มแข็งให้เพียงพอที่จะเผชิญหน้ากับมันได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบกาย[adv.] (røpkāi) EN: around ; all around ; on all sides   FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés
รอบข้าง[adv.] (røpkhāng) EN: around ; all around   FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés
ทุกแห่ง[adv.] (thuk haeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever   FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหัวระแหง[adv.] (thuk hūarahaēng) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places   FR: partout ; ici et là

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四周[sì zhōu, ㄙˋ ㄓㄡ, ] all around, #5,483 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
死屍累々;死屍累累[ししるいるい, shishiruirui] (adj-no,adj-t,adv-to) heaps of corpses all around [Add to Longdo]
周覧[しゅうらん, shuuran] (n,vs) looking all around [Add to Longdo]
大垣[おおがき, oogaki] (n) (See 築地・ついじ) roofed mud wall around a villa or temple [Add to Longdo]
吐き散らす;吐散らす[はきちらす, hakichirasu] (v5s,vt) (1) to spit out all around; to vomit all around; (2) to spew out (e.g. dirty language) [Add to Longdo]
辺り一帯;あたり一帯[あたりいったい, atariittai] (exp) all around; as far as the eye can see [Add to Longdo]
辺り一面;あたり一面[あたりいちめん, atariichimen] (exp) all around; as far as the eye can see [Add to Longdo]
満遍なく;万遍無く;万遍なく;満遍無く[まんべんなく, manbennaku] (adv) equally; thoroughly; all over; uniformly; without exception; all around [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top