ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aliquot

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aliquot-, *aliquot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aliquot(adj) เป็นตัวหารได้พอดี
aliquot(n) ส่วนที่หารลงตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aliquot partส่วนลงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aliquot Methodวิธีอลิควอท, วิธีอลิคว๊อท [การแพทย์]
Aliquot Partส่วนอลิคว็อท [การแพทย์]
Aliquot Portionส่วนอะลิควอต [การแพทย์]
Aliquotsส่วนย่อย, แบ่งเก็บเป็นส่วนละน้อยๆ [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aliquot
   adj 1: signifying an exact divisor or factor of a quantity
   n 1: an integer that is an exact divisor of some quantity; "4 is
      an aliquot part of 12" [syn: {aliquot}, {aliquot part}]
      [ant: {aliquant}, {aliquant part}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top