ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alfalfa

AE2 L F AE1 L F AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alfalfa-, *alfalfa*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alfalfa(n) พืชตระกูลถั่วประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alfalfa(แอลแฟล' ฟา) n. พืชประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alfalfaหญ้าอัลฟัลฟ่า [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALFALFA AE2 L F AE1 L F AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alfalfa (n) ˈælfˈælfə (a1 l f a1 l f @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファルファ[arufarufa] (n) alfalfa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alfalfa
   n 1: important European leguminous forage plant with trifoliate
      leaves and blue-violet flowers grown widely as a pasture
      and hay crop [syn: {alfalfa}, {lucerne}, {Medicago sativa}]
   2: leguminous plant grown for hay or forage

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 alfalfa
 
 1. (kaba) yonca, alfalfa, (bot.) Medicago sativa.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top