ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alcoholism

AE1 L K AH0 HH AO2 L IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alcoholism-, *alcoholism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alcoholism(n) การติดสุรา, See also: การติดเหล้า, Syn. problem drinking, heavy drinking
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcoholism(แอลคะฮอล' ลิสซึม) n. โรคพิษสุราเรื้อรัง

English-Thai: Nontri Dictionary
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alcoholismโรคพิษสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alcoholismพิษสุราเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Alcoholismพิษสุรา, โรค; โรคพิษสุรา; พิษจากสุรา; พิษสุราเรื้อรัง; โรคติดสุรา [การแพทย์]
Alcoholism and crimeพิษสุราเรื้อรังกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Alcoholism, Chronicโรคพิษสุราเรื้อรัง, ผู้ป่วยที่ดื่มสุราเรื้อรัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does this sudden onset alcoholism have something to do with Blair?นี่เหมือนเป็นการเริ่มติดเหล้ารึเปล่า มีอะไรที่ต้องทำกับแบลร์มั้ย Con-Heir (2012)
We'll grab cocktails before curtain, 7:00 P.M., where the red carpet, paparazzi, and at least one stirring tale of alcoholism and financial ruin await us.แล้วเราก็จะไปดื่มคอกเทลประมาณทุ่มนึง บนพรมแดงเราก็คงเจอปาปารัสซี่ ถามเราเกี่ยวกับแอลกอฮาลิซึมและ หายนะทางการเงินที่รอเราอยู่ Salon of the Dead (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษสุราเรื้อรัง(n) alcoholism, Syn. โรคพิษสุราเรื้อรัง, Example: ลุงข้างบ้านดื่มเหล้าจัดมาก เกรงว่าแกจะเป็นพิษสุราเรื้อรังในไม่ช้านี้, Thai Definition: โรคชนิดหนึ่ง ซึ่งสมองและประสาทเสื่อม เนื่องจากดื่มสุรามากเป็นเวลานาน มีอาการมือสั่น เดินเซ สติปัญญาเสื่อม บางครั้งชักแบบลมบ้าหมู
โรคพิษสุราเรื้อรัง(n) alcoholism, Example: โรคพิษสุราเรื้อรังจะปรากฎในสังคมที่มีการแข่งขันมาก, Thai Definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งสมองและประสาทเสื่อมเนื่องจากดื่มสุรามากเป็นเวลานาน มีอาการมือสั่น เดินเซ สติปัญญาเสื่อม บางครั้งชักแบบลมบ้าหมู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิษสุราเรื้อรัง[phitsurāreūarang] (n) EN: alcoholism  FR: alcoolisme [f]
โรคพิษสุราเรื้อรัง[rōk phitsurāreūarang] (n) EN: alcoholism  FR: alcoolisme [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALCOHOLISM AE1 L K AH0 HH AO2 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alcoholism (n) ˈælkəhɒlɪzəm (a1 l k @ h o l i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
よいよい[yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
アルコール依存症[アルコールいぞんしょう, aruko-ru izonshou] (n) alcohol dependency; alcoholism [Add to Longdo]
アルコール中毒[アルコールちゅうどく, aruko-ru chuudoku] (n) alcoholism; alcohol addiction [Add to Longdo]
アル中[アルちゅう, aru chuu] (n) (abbr) (See アルコール中毒) alcoholism [Add to Longdo]
鼻瘤[びりゅう, biryuu] (n) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alcoholism
   n 1: habitual intoxication; prolonged and excessive intake of
      alcoholic drinks leading to a breakdown in health and an
      addiction to alcohol such that abrupt deprivation leads to
      severe withdrawal symptoms [syn: {alcoholism}, {alcohol
      addiction}, {inebriation}, {drunkenness}]
   2: an intense persistent desire to drink alcoholic beverages to
     excess [syn: {dipsomania}, {alcoholism}, {potomania}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top