ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

al

AE1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -al-, *al*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
alkylphenol(n) a family of organic compounds obtained by the alkylation of phenols. The term is usually reserved for commercially important propylphenol, butylphenol, amylphenol, heptylphenol, octylphenol, nonylphenol, dodecylphenol and related "long chain alkylphenols" (LCAPs). Methylphenols and ethylphenols are also alkylphenols, but they are more commonly referred to by their specific names, cresols and xylenols.

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Allaby, alibi[al-la-bi] (n, vt) An alibi is the plea or mode of defense under which a person on trial for a crime proves or attempts to prove that the person was in another place when the alleged act was committed; as, to set up an alibi; to prove an alibi.

English-Thai: Longdo Dictionary
al Qaedaกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
al-Qaida(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, Syn. alcoholism
All the best(phrase) โชคดี
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน
alogia[ออโลเจีย] (n) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ
also(adv) ด้วย,เช่นเดียวกัน
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
al(suf) ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา
ala(n) ปีกหรือสิ่งที่คล้ายปีก (เช่น หู)
alb(n) เสื้อคลุมยาวของบาทหลวง
ale(n) เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์
all(n) จำนวนทั้งหมด, See also: สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all(adj) ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด, Syn. total, whole, entire
all(pron) ทุกคน, See also: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all(adj) ทุกๆ, See also: ทุก, ใดๆ, Syn. every one of, each, any
all(adj) มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างยิ่ง
alt(adj) สูง (เสียง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alabbr. Alabama, Anglo-Latin
al dente(อาล' เดน ทิ) Italian ไม่นุ่มและไม่แข็งเกินไป (เมื่อกัดด้วยฟัน)
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
al-(คำเสริมหน้า) ad-
al.abbr. Latin alia (สิ่งอื่น ๆ) alil (คนอื่น ๆ)
ala.abbr. Alabama
alabamine(แอล' ละแบมมิน) n., chem. astaine; มีสัญลักษณ์ Ab (astatine)
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
alack(อะแลค') interj. อนิจจา,อนิจจัง.
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ,ปลุก,ทำให้ตกใจกลัว
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
albino(n) คนเผือก
album(n) อัลบั้มรูป,สมุดใส่รูป
albumen(n) ไข่ขาว
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ala; wing๑. กลีบคู่ข้าง๒. ปีก, ครีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alabasterหินอะลาบาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alabasterอะลาบาสเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alabastronขวดอะลาบาสตรอน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alacrimaภาวะไร้น้ำตา, ภาวะน้ำตาน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alactasiaภาวะขาดแล็กเทส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alar cartilageกระดูกอ่อนปีกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmismลัทธิสร้างสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alaskiteหินอะแลสไกต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alanineอลานีน, อะลานีน, อาลานีน, อะลานีน, อลานิน [การแพทย์]
alanineอะลานีน, กรดอะมิโนชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ CH3CHNH2COOH [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alanine transaminaseแอลละนิน ทรานอะมิเนส [TU Subject Heading]
Alanine, Betaเบต้าอะลานีน [การแพทย์]
Alarอะลาร์, Example: อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Alar Dysgenesisปีกของกระดูกตะโพกเจริญผิดรูป [การแพทย์]
Alar Nasiปีกจมูก, กระดูกอ่อนที่ปีกจมูกทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]
Alarm Functionภาวะตึงเครียด [การแพทย์]
Alarm Signal, Movementเด็กในครรภ์ดิ้นน้อยครั้งลงจนไม่รู้สึกเด็กดิ้น, ภาวะที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้ว [การแพทย์]
Alarms, Falseสัญญาณอันตรายลวง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Alexander(name) อเล็กซานเดอร์
alhambra decree(n) พระราชประกาศอาลัมบรา เป็นพระราชประกาศที่ออกโดยสมเด็จพระราชินีนาถอิสซาเบลลาแห่งสเปน และสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอาราอน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1492 เพื่อขับไล่ชาวยิวออกจากสเปน (wikipedia.org), Syn. Edict of Expulsion
all butเป็นสำนวน แปลว่า almost หรือ nearly เกือบจะ
all mod cons(adj) (บ้านหรือห้องพัก) ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นเครื่องซักผ้า ตู้เย็น ครบถ้วน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก
all over the placeสับสน (confused)
All that glitters is not gold(idioms) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
All thumbs(idioms) ไม่คล่องแคล้ว งุ่มง่าม
All too often(phrase) มันถี่เกินไป
alleviate(vt) ทำให้บรรเทา, See also: soothe, allay, A. exacerbate, Syn. relieve
allocate(vt) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is my friend Al from New York.อัล เพื่อนผมจากนิวยอร์ค . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Al Brown is wearing Colosimo's diamond horseshoe pinky ring.อัล บราวน์ ใส่แหวนของ โคโลสิโม่ แหวนเพชรรูปเกือกม้าสีชมพู The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Al Brown ain't his real name.อัล บราวน์ ไม่ใช่ชื่อจริง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Came here and he must have taken up the alias Al Brown.มาที่นี่ และอาจจะปลอมชื่อเป็น อัล บราวน์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We told you, Al is wearing the ring. You just go to the restaurant...เราบอกท่านแล้ว อัลสวมแหวน ท่านแค่ไปที่ภัตตาคาร... The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man.คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว Aladdin (1992)
Oh, Canada, indeed. This is Al Trautwig along with John Morgan.ที่นี่แคนาดา และผม อาล ทราวิค กับ จอห์น มอร์แกน Cool Runnings (1993)
Despite al the flowers, the smell of rotting flesh drove people away.แม้จะกลบด้วยดอกไม้ก็ยังได้กลิ่น เนื้อที่เน่าเปื่อย ทำคนไม่เข้าใกล้ Wild Reeds (1994)
Don't get al worked up over your bathing suit.อย่าตื่นเต้นกับชุดให้มาก Wild Reeds (1994)
The Reverend Al Sharpton said today that...นายอัล Sharpton กล่าวในวันนี้ว่า ... The Birdcage (1996)
Won't pay al imony and refuses to accept he's the father.ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูและไม่ยอมรับในการเป็นพ่อของเขา Platonic Sex (2001)
Sir, the Pentagon has proposed we use our Al to scan the infrastructure.อืม ทางแพนตากอนสั่งให้เราใช้ A.I. แสกนโครงสร้างทั้งหมด Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
al$100 will cover all your expenses for the trip.
al1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
al500 policemen were put on strict alert.
al80% of all English words come from other languages.
al80% of all information in the world's computers is in English.
alA bad workman always blames his tools.
alA battery of aluminum pots and pans.
alA big dog is always beside him.
alA big man is not always robust.
alAbility alone is not enough.
alA bill came along with the package.
alA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งข้อหา(v) allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai Definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ทุกชนิด(n) every kind, See also: all kinds, all types, Ant. บางชนิด, Example: ยานยนต์ทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
ทุกฝ่าย(n) every side, See also: all sides, all parties, every group, Example: งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทุกราย(n) everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ปวงประชา(n) all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
มาโดยตลอด(adv) always, Syn. โดยตลอด, ตลอดมา, สม่ำเสมอ, Ant. บางครั้งบางคราว, บางครั้ง, บางคราว, Example: การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอด
ค่อนคืน(adv) almost the whole night, Ant. ค่อนวัน, Example: มันเที่ยวเลาะเล็มหญ้าระบัดอยู่จนค่อนคืน, Thai Definition: เกือบทั้งคืน, เกือบสว่าง
ค่อนวัน(adv) almost the whole day, Ant. ค่อนคืน, Example: แม่จำปีคนแข็งแรงเคยโม่แป้งได้เป็นค่อนวัน, Thai Definition: เกือบทั้งวัน
จ่อคอหอย(v) point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai Definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
ตลอดปีตลอดชาติ(adv) always, See also: all the time, Syn. ซ้ำซาก, ตลอดศก, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขาสอบตกตลอดปีตลอดชาติ, Thai Definition: เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา, ไม่เปลี่ยนแปลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชา[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [m]
อาชีพ[āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
อดิเรกลาภ[adirēklāp] (n) EN: windfall
อะดรีนาลิน[adrīnālin] (n) EN: adrenalin  FR: adrénaline [f]
แอลเจียร์[Aēljīa] (n, prop) EN: Algiers  FR: Alger

CMU English Pronouncing Dictionary
AL AE1 L
ALF AE1 L F
ALM AA1 L M
ALI AA1 L IY0
ALA EY1 L AH0
ALA AE1 L AH0
AL. AE2 L AH0 B AE1 M AH0
AL. AE1 L
ALE EY1 L
ALL AO1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Al (n) ˈæl (a1 l)
Alf (n) ˈælf (a1 l f)
Ali (n) ˈæliː (a1 l ii)
alb (n) ˈælb (a1 l b)
ale (n) ˈɛɪl (ei1 l)
all (n) ɔːl (oo l)
alp (n) ˈælp (a1 l p)
Alec (n) ˈælɪk (a1 l i k)
Alan (n) ˈælən (a1 l @ n)
Alex (n) ˈælɪks (a1 l i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already, #23 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet, #37 [Add to Longdo]
已经[yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ, / ] already, #88 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] already; to stop; then; afterwards, #104 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] almost, #173 [Add to Longdo]
虽然[suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ, / ] although; even though; even if, #253 [Add to Longdo]
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, / ] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case, #309 [Add to Longdo]
所有[suǒ yǒu, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, ] all; to have; to possess; to own, #324 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] all; whole; entire; every; complete; surname Quan, #371 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
allen(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
allesทั้งหมด ทุกอย่าง เช่น alles in allem, über alles, Das ist alles.
Alles Gute!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้มีแต่สื่งดีๆ
Alltag(n) |der, pl. Alltage| ชีวิตประจำวัน
Alpen(n) |pl.| เทือกเขาแอลป์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmliste {f}alarm list [Add to Longdo]
Alarmklingel {f}warning bell [Add to Longdo]
Alabaster {m}alabaster [Add to Longdo]
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard [Add to Longdo]
Alanin {n} [biochem.]Alanine [Add to Longdo]
Alarm {m} | Alarme {pl} | Alarm auslösen; Alarm geben | falschen Alarm gebenalarm | alarms | to give the alarm; to alarm | to cry wolf [Add to Longdo]
Alarmanlage {f}alarm system [Add to Longdo]
Alarmanzeige {f}alarm display [Add to Longdo]
Alarmausgangskarte {f}alarm output card [Add to Longdo]
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert [Add to Longdo]
Alarmeingangskarte {f}alarm input card [Add to Longdo]
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device [Add to Longdo]
Alarmglocke {f}alarm bell [Add to Longdo]
Alarmierung {f}alerting [Add to Longdo]
Alarmmelder {m}alarm annunciator [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alcool(n) |m| แอลกอฮอล์
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: allemand
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: aller, Syn. aller au coiffeur

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
全般[ぜんぱん, zenpan] Allgemeinheit, Gesamtheit [Add to Longdo]
全般的[ぜんぱんてき, zenpanteki] allgemein, insgesamt [Add to Longdo]
全部[ぜんぶ, zenbu] alle, alles [Add to Longdo]
八方[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
公共[こうきょう, koukyou] Allgemeinheit, oeffentlich [Add to Longdo]
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] alte_Grabstaette_fuer_jap.Kaiser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Al
   n 1: a silvery ductile metallic element found primarily in
      bauxite [syn: {aluminum}, {aluminium}, {Al}, {atomic number
      13}]
   2: a state in the southeastern United States on the Gulf of
     Mexico; one of the Confederate states during the American
     Civil War [syn: {Alabama}, {Heart of Dixie}, {Camellia
     State}, {AL}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 red
 
 1. (der, dest) kırmızı, kızıl, al
 2. komünist olan
 3. kırmızı renk, kırmızı boya
 4. kırmızı giyimli kimse
 5. kırmızı renkli şey
 6. (gen.) (bh) anarşist
 7. komunist. red admiral kırmızı renkli güzel bir kelebek. Red Army Sovyetler Birliği ordusu. red bandfish flandrabalığı, (zool.) Cepola rubescens. red blindness kırmızı renk körlüğü. red cedar bir cins kırmızı ardıç. red cent ABD peni
 8. az para. Red China (k. dili) Kızıl Çin. red corpuscle alyuvar. Red Crescent Kızılay. red cross İngiliz bayrağındaki kırmızı haç
 9. (bh) Kızılhaç. red deer kırmızı bir geyik, (zool.) Cervus elaphus. red drum deniz güzeli
 10. (zool.) Sciaenops ocellata. Red En(sig.)n Kanada bayrağı. red fir odunu kırmızı bir cins çam, (bot.) Abies magnifica. red fire kırmızı ışık vererek yanan madde. red flag kızıl bayrak
 11. isyan bayrağı
 12. tehlike işareti. red gum bir çeşit dişeti iltihabı. red hat Katolik kardinal şapkası. red heat tav. red herring ilgiyi tehlikeli bir konudan başka yöne çekmek için öne sürülen mevzu. red lead sülüğen. redletter day büyük yortu günü
 13. bir insanın hayatındaki en mühim gün. red light (trafikte) kırmızı ışık. redlight district fahişeler mahallesi. red man kızılderili. red osier sürgünleri sepet yapımında kullanılan bir söğüt, (bot.) Salix purpurea red pepper kırmızı biber. Red Sea Kızıldeniz. red shift (astr.) uzaklaşan bir cisim tayfının hrmızıya dönüşmesi. red tape kırtasiyecilik. in the red zarar etmiş, zimmet tarafında kırmızı rakamları olan. not worth a red cent beş para etmez, değersiz
 14. hiç meteliği yok. see red son derece öfkelenmek, gözlerini kan bürümek, adam öIdürecek kadar kızmak. redness kırmızılık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rubicund
 
 1. kırmızı, al
 2. çabuk kızaran (yüz) rubicun'dity kırmızılık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ruddy
 
 1. kırmızı, al
 2. sıhhatli ve pembe yüzlü
 3. (İng.), (argo) kahrolası. ruddiness kırmızılık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ursprache
 
 1. (Al.), (dilb.) varsayılan en eski HintAvrupa dili.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vermilion
 
 1. al renk, parlak kırmızı
 2. zincifre, sülüğen
 3. al
 4. zincifre veya sülüğen sürmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 werewolf
 
 1. (Al.), (mit.) kurt şekline girmiş insan
 2. kurt şekline girebilen kimse.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top