ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ajee

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ajee-, *ajee*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ajee มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ajee*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ajee(อะจี) adj. เบี้ยว, ไม่ตรง = agee

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sri Sumbhajee proclaims this all to be folly!เซอร์ซัมบาจี เค้าบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโง่ๆ ! ช่างมัน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Sri Sumbhajee votes for Sri Sumbhajee.เซอร์ ซัมบาจี โหวตให้ เซอร์ ซัมบาจี Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
- Dr. Gray, good night. - Good night, David. Rajeeve.ดร เกรย์ ราตรีสวัสดิ์ ราตรีสวัสดิ์ เดวิด ราจีฟ Pathology (2008)
Well, maybe more people could if the government wasn't taxing the bajeezus out of them.บางที คนที่จ่ายไหวอาจจะมากขึ้น ถ้ารัฐบาลไม่ขูดรีดภาษีพวกเขาขนาดนั้น Excellence in Broadcasting (2010)
Uploaded by Vajira Lasantha (vajee555)อัปโหลดโดย Lasantha วชิร (vajee555) Monsters University (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
All right, all right. NAJEE:สิทธิทั้งหมดสิทธิ์ NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE: (IN SOMALI) What are you doing?Najee (IN โซมาเลีย) คุณกำลังทำอะไร? Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
Is this how you do business? NAJEE:นี่คือวิธีที่คุณทำธุรกิจ NajeeCaptain Phillips (2013)
Take him upstairs and tell Najee to come.พาเขาชั้นบนและ บอก Najee มา. Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
He wants Najee to come down.เขาต้องการ Najee ลงมา. Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE: (IN SOMALI) Watch him.Najee (IN โซมาเลีย) ดูเขา. Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE: Give me some khat.Najee ให้ฉันคาดบาง. Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE: (IN ENGLISH) No.Najee (ภาษาอังกฤษ) ไม่ใช Captain Phillips (2013)
(NAJEE ELMI ARGUING IN SOMALI)Najee Captain Phillips (2013)
NAJEE: (IN ENGLISH) Hey.Najee (ภาษาอังกฤษ) เฮ้. Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
(NAJEE SHOUTING IN SOMALI)Najee ตะโกนในโซมาเลีย) Captain Phillips (2013)
NAJEE: (IN ENGLISH) Get up! Get up!Najee (ภาษาอังกฤษ) จงลุกขึ้นลุกขึ้น Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
(NAJEE SPEAKING IN SOMALI)Najee พูดในโซมาเลีย) Captain Phillips (2013)
NAJEE: (IN ENGLISH) I'll shoot you!Najee (ภาษาอังกฤษ) ฉันจะยิงคุณ! Captain Phillips (2013)
NAJEE: (IN SOMALI) He's getting away!Najee (IN โซมาเลีย) เขาได้รับไป! Captain Phillips (2013)
NAJEE: (IN ENGLISH) Come!Najee (ภาษาอังกฤษ) มา! Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
(NAJEE SHOUTING IN SOMALI AND PHILLIPS GRUNTING)Najee ตะโกนในโซมาเลีย และ PHILLIPS grunting) Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
(NAJEE SPEAKING IN SOMALI)Najee พูดในโซมาเลีย) Captain Phillips (2013)
Walid Elmi and Nour Najee.Walid Elmi และ Nour NajeeCaptain Phillips (2013)
(NAJEE SPEAKS IN SOMALI)Najee พูดโซมาเลีย) Captain Phillips (2013)
NAJEE: (IN ENGLISH) Up.Najee (ภาษาอังกฤษ) ขึ้น. Captain Phillips (2013)
NAJEE: (IN ENGLISH) Too much light.Najee (ภาษาอังกฤษ) ไฟมากเกินไป. Captain Phillips (2013)
NAJEE: (IN SOMALI) Keep it steady.Najee (IN โซมาเลีย) ให้มันมั่นคง. Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE: Too much waves!Najee คลื่นมากเกินไป! Captain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
NAJEE:NajeeCaptain Phillips (2013)
Ajeet!Ajeet! Kaun Kare Kurbanie (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top