ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airstrip

EH1 R S T R IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airstrip-, *airstrip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airstrip(n) ทางวิ่งของเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airstrip(แอร์' สทริพ) n. ทางวิ่งเครื่องบิน

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRSTRIP EH1 R S T R IH2 P
AIRSTRIPS EH1 R S T R IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airstrip (n) ˈɛəʳstrɪp (e@1 s t r i p)
airstrips (n) ˈɛəʳstrɪps (e@1 s t r i p s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  airstrip
      n 1: an airfield without normal airport facilities [syn:
           {airstrip}, {flight strip}, {landing strip}, {strip}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top