ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air-cool

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air-cool-, *air-cool*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air-cool(แอร์' คูล) vt. ทำให้อากาศถ่ายเทเย็น. -air-cooler n., Syn. air-condition

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled condensing unitชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled engineเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
air-cooled (j) ˈɛəʳ-kuːld (e@1 - k uu l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空冷式[くうれいしき, kuureishiki] (n,adj-no) air-cooled [Add to Longdo]
冷房装置[れいぼうそうち, reibousouchi] (n) air-conditioning; air-cooling apparatus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 air-cool
   v 1: equip with an apparatus for controlling the humidity and
      temperature; "Our house is not air-conditioned" [syn: {air-
      cool}, {air-condition}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top