ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air-conditioned

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air-conditioned-, *air-conditioned*, air-condition, air-conditione
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air-conditioned(adj) หนาวเย็น, See also: ที่มีอุณหภูมิต่ำ, Syn. cooling, chilly, frosty

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
air-conditionedI wish our classroom were air-conditioned.
air-conditionedThis room is air-conditioned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรับอากาศ(adj) air-conditioned, Syn. ติดแอร์, Example: ผู้คนจะนิยมขึ้นรถเมล์ปรับอากาศมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน, Thai Definition: ที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับอากาศ[prap-akāt] (adj) EN: air-conditioned  FR: climatisé
รถแอร์[rot aē] (n, exp) EN: air-conditioned bus  FR: bus à air conditionné [m]
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ[rot doisān prajamthāng prap-ākāt] (n, exp) EN: air-conditioned bus  FR: bus à air conditionné [m]
รถปรับอากาศ[rot prap-akāt] (n, exp) EN: air-conditioned coach ; air-con vehicle  FR: voiture à air conditionné [f]
ติดแอร์[tit aē] (adj) EN: air-conditioned

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
air-conditioned (j) ˈɛəʳ-kəndˌɪʃənd (e@1 - k @ n d i2 sh @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷房完備[れいぼうかんび, reiboukanbi] (n) air-conditioned [Add to Longdo]
冷房車[れいぼうしゃ, reibousha] (n) air-conditioned car [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  air-conditioned
      adj 1: cooled by air conditioning

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top