ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air shaft

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air shaft-, *air shaft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air shaft(n) ปล่องที่มีอากาศเข้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air shaft(แอร์' ชาฟท) ปล่องที่มีอากาศเข้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hair shaftเส้นผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtschacht {m}light shaft; air shaft [Add to Longdo]
Luftschacht {m}ventiduct; air shaft [Add to Longdo]
Rückluftschacht {m}return air shaft; recirculation air shaft [Add to Longdo]
Wetterschacht {m}air shaft; ventilation shaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  air shaft
      n 1: a shaft for ventilation [syn: {air shaft}, {air well}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top