ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aimer

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aimer-, *aimer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมชอบ[chomchøp] (v) EN: like  FR: aimer
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบมากกว่า[chøp māk kwā] (v, exp) EN: prefer  FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
ชอบมากที่สุด[chøp māk thīsut] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
เอ็นดู[endū] (v) EN: be loving ; be kind ; be merciful  FR: affectionner ; aimer
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
ไม่ชอบ[mai chøp] (v, exp) EN: dislike  FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer
นิยม[niyom] (v) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to  FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
รัก[rak] (v) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore  FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
ร้าก[rāk] (v) EN: love  FR: aimer

French-Thai: Longdo Dictionary
aimer(vi, vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレーマー[kure-ma-] (n) claimer; claimant [Add to Longdo]
引取り人;引き取り人;引取人(io)[ひきとりにん, hikitorinin] (n) caretaker; claimer; guarantor [Add to Longdo]
免責[めんせき, menseki] (n,vs,adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P) [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top