ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ahoy

AH0 HH OY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ahoy-, *ahoy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ahoy(int) คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ahoy(อะฮอย') interj. เสียงร้องเรียกเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ahoy(int) เสียงเรียก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โว้ย[wōi] (interj) EN: oh ; Alas! ; ahoy   FR: ohé !

CMU English Pronouncing Dictionary
AHOY AH0 HH OY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ahoy (uh) ˈəhˈɔɪ (@1 h oi1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おーい[o-i] (int) ahoy; hullo; hello [Add to Longdo]
ちやほや;ちゃほや(ik)[chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ほやほや[hoyahoya] (adj-na,adj-no,adv) (on-mim) fresh; new [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top