ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aha

AA2 HH AA1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aha-, *aha*
Possible hiragana form: あは
English-Thai: Longdo Dictionary
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aha(int) คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
graham(เกร'ฮัม) adj. ประกอบด้วยจากแป้งหมี่หยาบหรือแป้งข้าวสาลีล้วน
iahaabbr. immune adherence hemagglutination assay
maharaja(มะฮา'รา'จะ) n. มหาราชา
maharajah(มะฮา'รา'จะ) n. มหาราชา
maharanee(มหารา'นี) n. มหาราชินี,ภรรยาของมหาราช,เจ้าหญิงอินเดีย
maharani(มหารา'นี) n. มหาราชินี,ภรรยาของมหาราช,เจ้าหญิงอินเดีย
mahatma(มะฮาท'มะ) n. มหาตมะ,ปราชญ์,พราหมณ์., See also: mahatmaism n., Syn. greatsage

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
graham(adj) ทำจากแป้งที่ยังไม่ได้ร่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ahaAha, you did it, didn't you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอเอชเอ(n) Alpha Hydroxy Acid, See also: AHA, Syn. กรดผลไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[Alēksāndoē Krēhaēm Bēl] (n, prop) EN: Alexander Graham Bell  FR: Alexander Graham Bell
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
บูชากัณฑ์เทศน์[būchākanthēt] (v) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat
จังหวัดมหาสารคาม[Jangwat Mahā Sārakhām] (n, prop) EN: Maha Sarakham province  FR: province de Maha Sarakham [f]
จังหวัดมุกดาหาร[Jangwat Mukdāhān] (n, prop) EN: Mukdahan province  FR: province de Mukdahan [f]
กันดะฮาร์[Kandahā] (n, prop) FR: Kandahar
คลองมหาสวัสดิ์[Khløng Mahā Sawat] (n, exp) EN: Maha Sawat canal
ขวาน[khwān] (n) EN: axe = ax (Am.) ; hatchet ; tomahawk  FR: hache [f] ; hachette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AHA AA2 HH AA1
AHAB EY1 HH AE2 B
AHAH AA1 HH AA0
AHART AH0 HH AA1 R T
AHARON AE1 HH ER0 AA0 N
AHAULSIE AH0 HH AA1 L S IY0
AHASUERUS AH0 HH AE2 SH AH0 W EH1 R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aha (uh) ˈaːhˈaː (aa1 h aa1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚哈斯[Yà hā sī, ㄧㄚˋ ㄏㄚ ㄙ, / ] Ahaz (son of Jotham) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aha!; Ach so!I see! [Add to Longdo]
Ahantafrankolin {m} [ornith.]Ahanta Francolin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あはは[ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
いやはや[iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
おばはん[obahan] (n,adj-na) (1) (ksb [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
がばっと;がばと;がはと;かばと[gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
が早いか[がはやいか, gahayaika] (exp) no sooner ... than ...; hardly ... when ... [Add to Longdo]
なはる[naharu] (v4r,aux-v) (hon) (arch) (See なさる) to do [Add to Longdo]
はあはあ[haahaa] (n) (on-mim) gasp; pant [Add to Longdo]
はたはた[hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
β版[べたはん, betahan] beta version [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
可搬型[かはんがた, kahangata] portable (a-no) [Add to Longdo]
可搬性[かはんせい, kahansei] portability [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
誤差範囲[ごさはんい, gosahan'i] error range [Add to Longdo]
誤差幅[ごさはば, gosahaba] error span [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top