ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ah

AA1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ah-, *ah*
English-Thai: Longdo Dictionary
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Aggadah, Syn. exegesis
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Halakhah, Syn. exegesis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ah(int) ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
aha(int) คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
ahem(int) (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)
ahoy(int) คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ
ahead(adv) ก่อนหน้านี้
ahead(adj) ก่อนหน้านี้
ahead(adj) ด้านหน้า
ahead(adv) ด้านหน้า
ahead(adj) แต้มนำไป, See also: ชนะไป
ahead(adv) แต้มนำไป, See also: ชนะไป, Syn. leading, winning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
ahcabbr. acute hemorrhagic conjunctivitis
ahem(อะเฮม') interj. อือฮื้อ (แสดงความสงสัย,ความสนใจและอื่น) (an utterance)
ahgabbr. antihemophiliac globulin
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)
ahorse(อะฮอร์ส') adj., adv. บนหลังม้า
ahoy(อะฮอย') interj. เสียงร้องเรียกเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
ahoy(int) เสียงเรียก
Brahman(n) พราหมณ์
Brahmin(n) พราหมณ์
Brahminism(n) ศาสนาพราหมณ์
cheetah(n) เสือชีต้า,เสือแผ้ว
dahlia(n) ดอกรักเร่
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์
graham(adj) ทำจากแป้งที่ยังไม่ได้ร่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
AHU (air handling unit)เอเอชยู (หน่วยเครื่องส่งลม) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ahchor pileเสาเข็ม, Example: เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนัก บรรทุกของอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Ahimsaอหิงสา [TU Subject Heading]
Ahmadiyyaอะห์มาดียา [TU Subject Heading]
Ahom languageภาษาอาหม [TU Subject Heading]
Ahoms (Indic people)ชาวอาหม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ahA gas station is one kilometer ahead.
ahAha, you did it, didn't you?
ahAh, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
ahAh, could we swap our mobile numbers next time?
ahAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
ahAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
ahAhh, silly me, I've messed up again.
ahAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
ahAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
ahAh, I reckon you go straight down this prefectural road ...
ahAh, I've failed again!
ahAh...maybe he's gonna take me tonight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอเอชเอ(n) Alpha Hydroxy Acid, See also: AHA, Syn. กรดผลไม้
เบื้องหน้า(adv) in front of, See also: ahead, Syn. ข้างหน้า, Ant. ข้างหลัง, Example: เด็กหนุ่มผิวคล้ำเค้าหน้าคมเศร้าที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันแลดูเศร้าเหมือนเด็กเก็บกด
แหม(int) oh!, See also: ah!, Example: แหม! เมื่อตะกี้ลูกๆ หลานๆ ของพี่ทำเอาผมตกใจหมดเลย, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจ ไม่พอใจ
อื้อฮือ(int) ah, See also: my god, Thai Definition: เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจ
ล้ำหน้า(adv) ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai Definition: อาการที่นำหน้าไป
ก่อนกำหนด(adv) ahead of schedule, See also: ahead of time, prematurely, Syn. ก่อน, Ant. หลัง, Example: เด็กคนนี้คลอดก่อนกำหนด, Thai Definition: ก่อนเวลาที่คาดไว้
ก่อนเวลา(adv) ahead of schedule, See also: ahead of time, Ant. หลัง, Example: เธอจะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่จะไปถึงก่อนเวลาเสมอ, Thai Definition: ก่อนเวลาที่คาดไว้
ล้ำหน้า(adv) ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai Definition: อาการที่นำหน้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (excl) EN: ah ! ; hmmm
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[Alēksāndoē Krēhaēm Bēl] (n, prop) EN: Alexander Graham Bell  FR: Alexander Graham Bell
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
แบงก์ห้าร้อย[baeng hā røi] (n, exp) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[baeng hāsip] (n, exp) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[baeng phan] (n, exp) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ร้อย[baeng røi] (n, exp) EN: hundred bill  FR: billet de cent (bahts) [m]
แบงค์ยี่สิบ[baeng yīsip] (n, exp) FR: billet de 20 (bahts) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
A AH0
AN AH0 N
UM AH1 M
OF AH0 V
OF AH1 V
UH AH1
'N AH0 N
'M AH0 M
UL AH1 L
AH AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ah (uh) ˈaː (aa1)
aha (uh) ˈaːhˈaː (aa1 h aa1)
ahem (uh) ˈəhˈəm (@1 h @1 m)
ahoy (uh) ˈəhˈɔɪ (@1 h oi1)
Ahmed (n) ˈaːmɛd (aa1 m e d)
ahead (a) ˈəhˈɛd (@1 h e1 d)
Ahmanson (n) ˈaːmənsən (aa1 m @ n s @ n)
Ahmedabad (n) ˈaːmˈɛdəbæd (aa1 m e1 d @ b a d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前面[qián miàn, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, ] ahead; in front; preceding; above, #2,256 [Add to Longdo]
前方[qián fāng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ, ] ahead; the front, #6,623 [Add to Longdo]
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, ] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time), #12,436 [Add to Longdo]
艾哈迈德[Ài hǎ mài dé, ㄞˋ ㄏㄚˇ ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ, / ] Ahmed (name), #57,813 [Add to Longdo]
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, / ] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches, #198,898 [Add to Longdo]
亚哈斯[Yà hā sī, ㄧㄚˋ ㄏㄚ ㄙ, / ] Ahaz (son of Jotham) [Add to Longdo]
艾哈迈德阿巴德[Ài hǎ mài dé ā bā dé, ㄞˋ ㄏㄚˇ ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄚ ㄅㄚ ㄉㄜˊ, / ] Ahmedabad [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
あひる[あひる, ahiru] TH: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง  EN: duck

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Jahr(n) |das, pl. Jahre| ปี
Jahre(n) |pl.| หลายปี, See also: das Jahr
Nähe(n) |die, nur Sing.| ความใกล้, บริเวณใกล้เคียง เช่น in der Nähe von der Post
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
Vorjahr(n) |das| ปีก่อนหน้า
Wahl(n) |die, pl. Wahl| ทางเลือก, สิ่งที่เลือก
Wahl(n) |die, pl. Wahl| การเลือกตั้ง
Zahl(n) |die, pl. Zahlen|จำนวน, ตัวเลข

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ahnung {f}[อาห์นุ่ง] (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ahle {f}; Pfriem {m} | Ahlen {pl}awl; pricker | awls; prickers [Add to Longdo]
Ahle {f}bodkin [Add to Longdo]
Ahn {m}; Vorfahre {m} | Ahnen {pl}; Voreltern {pl}forefather | forefathers [Add to Longdo]
Ahndung {f}revenge [Add to Longdo]
Ahnenforschung {f}genealogical research [Add to Longdo]
Ahnentafel {f}; Stammbaum {m}pedigree [Add to Longdo]
Ahnfrau {f}ancestress [Add to Longdo]
Ahnfrau {f}beldam [Add to Longdo]
Ahnung {f}intuitiveness [Add to Longdo]
Ahnung {f}; Vorahnung {f}; Besorgnis {f}; Befürchtung {f}apprehension [Add to Longdo]
Ahorn {m} [bot.]maple [Add to Longdo]
Ahornholz {n}maplewood [Add to Longdo]
Ahorn...acer [Add to Longdo]
Ahornsirup {m} [cook.]maple syrup [Add to Longdo]
ahmte nachmimicked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あきまへん[akimahen] (adj-na) (ksb [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あさひ[asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
あはは[ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
あほんだら[ahondara] (n) (ksb [Add to Longdo]
あら[ara] (int) (fem) oh; ah; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
祖先崇拝[そせんすうはい, sosensuuhai] Ahnenkult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lament
 
 1. ağlamak, inlemek, figan etmek, matem tutmak
 2. biri için ağlamak veya keder etmek, matemini tutmak
 3. matem, ağlayış, ah, keder, hüzün, feryat. lamented muteveffa, matemi tutulan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ah
 
 1. (ünlem) ey, oh, ah, of, vah, ya
 2. Acayip ! Hayret (I.)
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top