ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agranulocytosis

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agranulocytosis-, *agranulocytosis*, agranulocytosi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agranulocytosisภาวะแกรนูโลไซต์น้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agranulocytosisอะแกรนุโลซัยโตซิส; อะแกรนูโลไซโตซิส, โรค; อแกรนูโลซัยโตซิส; อะแกรนูโรซัยโตลิส; โรคขาดเม็ดเลือดขาว; อะแกรนูโลซัยโตสิส; โลหิตขาดแกรนนูโลไซท์; เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
白血球の数の低下[はっけっきゅうのかずのていか;はっけっきゅうのすうのていか, hakkekkyuunokazunoteika ; hakkekkyuunosuunoteika] (n) agranulocytosis (not enough white blood cells) [Add to Longdo]
顆粒球減少症[かりゅうきゅうげんしょうしょう, karyuukyuugenshoushou] (n) agranulocytosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agranulocytosis
   n 1: an acute blood disorder (often caused by radiation or drug
      therapy) characterized by severe reduction in granulocytes
      [syn: {agranulocytosis}, {agranulosis}, {granulocytopenia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top