ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agleam

AH0 G L IY1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agleam-, *agleam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agleam(adj) ที่ส่องแสง, Syn. gleaming
agleam(adv) อย่างส่องแสง, Syn. gleaming

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright

CMU English Pronouncing Dictionary
AGLEAM AH0 G L IY1 M

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agleam
   adj 1: bright with a steady but subdued shining; "from the plane
       we saw the city below agleam with lights"; "the gleaming
       brass on the altar"; "Nereids beneath the nitid moon"
       [syn: {agleam}, {gleaming}, {nitid}]

  

 
agleam
 • ที่ส่องแสง[Lex2]
 • อย่างส่องแสง[Lex2]
 • (อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน) ###S. gleaming, bright) [Hope]
 • /AH0 G L IY1 M/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top