ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agitprop

AE1 JH AH0 T P R AO2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agitprop-, *agitprop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitprop(adj) เกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ, See also: เกี่ยวกับการยุยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)

English-Thai: Nontri Dictionary
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agitpropการปลุกปั่นชวนเชื่อ (โซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปลุกจิตสำนึก[kān pluk jitsamneuk] (n, exp) EN: agitprop  FR: agit-prop [f inv.] ; activité militante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGITPROP AE1 JH AH0 T P R AO2 P

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  agitprop
      n 1: political propaganda (especially communist propaganda)
           communicated via art and literature and cinema

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top