ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agitated

AE1 JH AH0 T EY2 T AH0 D   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agitated-, *agitated*, agitat, agitate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitated[ADJ] ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง Day of the Dead (1985)
If we were stuck in a tunnel during traffic she'd get very agitated.ถ้าเราเกิดติดสัญญาณไฟแดงในอุโมงค์ เธอจะกระวนกระวายมาก Uninvited (2003)
Anyways, don't get all agitated over menยังไงก็ตาม อย่าโกรธผู้ชายทั้งโลกล่ะ My Lovely Sam-Soon (2005)
Something has agitated the hive.มีบางอย่างป่วนรังผึ้ง Resistance Is Futile (2007)
- Why do you sound so agitated?ทำไมมึงเสียงรีบอย่างงั้นวะ? Disturbia (2007)
That's why I'm agitated. I need you to read me the code. Okay?กูถึงต้องรีบไง มึงต้องบอกรหัสมาเร็วเข้า Disturbia (2007)
There's no reason to get agitated.ไม่มีเหตุผลที่ต้องเถึยงกัน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
He was agitated.เขาดูกระวนกระวายใจมาก Memoriam (2008)
Who is that Lee Won Ho guy that can make you feeling so agitated?ใครคือ ลีวอนโฮ? คนที่ทำให้ท่าไม่สบายใจได้ถึงขนาดนี้ Iljimae (2008)
When it is agitated, it becomes difficult to see.ถ้าขุ่นมัว ก็ยากที่จะมองเห็น Kung Fu Panda (2008)
Mrs; collins, you're becoming agitated;นี่คุณคอลลินส์ คุณกำลังกวนโอ๊ยผมอยู่นะ Changeling (2008)
You look agitated, Jason.คุณดูกระวนกระวายจังเลยนะ เจสัน Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agitatedA sudden wind agitated the surface of the pond.
agitatedHe was agitated by the news.
agitatedHe was deeply agitated by the news.
agitatedI feel tense and agitated when I have too much work to do.
agitatedShe agitated herself about her son's safety.
agitatedShe was agitated by the news of her lover's death.
agitatedShe was very agitated at the news of her lover's death.
agitatedThe leaders of the Union agitated for higher wages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าตื่นตาตื่นใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าเร้าใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawāi) EN: agitated ; frantic ; anxious   FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
งุ่นง่าน[adj.] (ngūn-ngān) EN: agitated ; restless   FR: énervé ; agité
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly   
ร้อนใจ[adj.] (rønjai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset   FR: anxieux ; angoissé ; affligé

CMU English Pronouncing Dictionary
AGITATED    AE1 JH AH0 T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agitated    (v) ˈæʤɪtɛɪtɪd (a1 jh i t ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāng, ㄧㄤ, ] agitated (wind, cloud); boundless, #66,847 [Add to Longdo]
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously, #68,674 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] agitated; alarmed, #652,510 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] agitated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient [Add to Longdo]
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated) [Add to Longdo]
動じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to be perturbed; to be agitated; (P) [Add to Longdo]
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated [Add to Longdo]
浮き足立つ;浮足立つ[うきあしだつ, ukiashidatsu] (v5t) to be prepared to flee; to become restless; to become agitated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agitated
   adj 1: troubled emotionally and usually deeply; "agitated
       parents" [ant: {unagitated}]
   2: physically disturbed or set in motion; "the agitated mixture
     foamed and bubbled" [ant: {unagitated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top