ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agitat

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agitat-, *agitat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitate(vt) ทำให้ปั่นป่วน, See also: ทำให้เป็นกังวล, ก่อกวน, Syn. stir, disturb
agitate(vt) ทำให้สั่น, See also: เขย่า
agitate(vi) ปลุกปั่น, See also: ปลุกระดม, ปลุกเร้า
agitated(adj) ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset
agitate for(phrv) เรียกร้อง, See also: ปลุกระดมให้มี, Syn. campaign for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement
agitato(แอจจิทา' โท) adj. ไม่หยุดหย่อน (ดนตรี) (agitated, restless)
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agitationภาวะกายใจไม่สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agitationการปลุกปั่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agitationการปลุกปั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agitatorผู้ปลุกปั่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Agitation Methodการปั่นป่วน [การแพทย์]
Agitation, Acuteอาการกระวนกระวายอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Agitatorsเครื่องกวนน้ำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated(adj) ปั่นป่วนไม่สบายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agitatA sudden wind agitated the surface of the pond.
agitatFred's agitation has now subsided, and he's sleeping peacefully.
agitatHe sat down to recover from his agitation.
agitatHe was agitated by the news.
agitatHe was deeply agitated by the news.
agitatI feel tense and agitated when I have too much work to do.
agitatShe agitated herself about her son's safety.
agitatShe was agitated by the news of her lover's death.
agitatShe was very agitated at the news of her lover's death.
agitatThe agitator is inclined to exaggerate trivial matters.
agitatThe leaders of the Union agitated for higher wages.
agitatThe students were animated by the agitator's appeal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ก่อกวน(n) agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, Example: ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ก่อกวนที่ตั้งใจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นในองค์กร, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สงบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอยู่ได้
ผู้ก่อความไม่สงบ(n) agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อกวน, Example: แผนนี้เป็นน้ำมือของผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังพยายามจะโค่นรัฐบาล, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้น
ปลุกปั่น(v) agitate, See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle, Syn. ก่อกวน, Example: หัวคะแนนของพรรคตรงข้ามได้ลอบปลุกปั่นชาวบ้านไม่ให้เลือกคนในพรรคนั้นเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Thai Definition: ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ, ยุยงให้แตกแยกกัน, ทำให้ปั่นป่วน
ปั่นหัว(v) agitate, See also: instigate, incite, rouse, Syn. ยุแหย่, Example: ไทยเราก็ถูกอเมริกาปั่นหัวให้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อกรร้ายโดยเฉพาะนักการเมือง นักการศึกษาและข้าราชการ, Thai Definition: ยุให้ผิดใจกัน, Notes: (ปาก)
น่าตื่นตาตื่นใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าเร้าใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
กระวนกระวาย(v) fidget, See also: agitate, worry, be anxious, be nervous, Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ, Example: ถึงแม้สายฝนโปรยปรายกระหน่ำอาบร่าง แต่ภายในใจเขากลับร้อนระอุกระวนกระวาย, Thai Definition: แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
ก่อกวน(v) agitate, See also: disturb, annoy, Syn. รังควาน, รบกวน, Example: ผู้ไม่ประสงค์ดีก่อกวนความสงบสุขของประชาชน, Thai Definition: ก่อให้เกิดความรำคาญ, รบกวนความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเดือดร้อน[kān deūatrøn] (n) FR: agitation [f]
การยุ่งยาก[kān yungyāk] (n) FR: agitation [f]
ความตื่นเต้น[khwām teūnten] (n) EN: excitement ; agitation  FR: excitation [f]
ก่อกวน[køkuān] (v) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (v) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (adj) EN: agitated ; frantic ; anxious  FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กวนใจ[kūanjai] (v) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate  FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[kūan meūang] (v, exp) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate
กวนโอ๊ย[kūan ōi] (v) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother

CMU English Pronouncing Dictionary
AGITATE AE1 JH AH0 T EY2 T
AGITATED AE1 JH AH0 T EY2 T AH0 D
AGITATOR AE1 JH AH0 T EY2 T ER0
AGITATING AE1 JH AH0 T EY2 T IH0 NG
AGITATION AE2 JH AH0 T EY1 SH AH0 N
AGITATORS AE1 JH IH0 T EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agitate (v) ˈæʤɪtɛɪt (a1 jh i t ei t)
agitated (v) ˈæʤɪtɛɪtɪd (a1 jh i t ei t i d)
agitates (v) ˈæʤɪtɛɪts (a1 jh i t ei t s)
agitator (n) ˈæʤɪtɛɪtər (a1 jh i t ei t @ r)
agitating (v) ˈæʤɪtɛɪtɪŋ (a1 jh i t ei t i ng)
agitation (n) ˌæʤɪtˈɛɪʃən (a2 jh i t ei1 sh @ n)
agitators (n) ˈæʤɪtɛɪtəz (a1 jh i t ei t @ z)
agitations (n) ˌæʤɪtˈɛɪʃənz (a2 jh i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāng, ㄧㄤ, ] agitated (wind, cloud); boundless, #66,847 [Add to Longdo]
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously, #68,674 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] agitated; alarmed, #652,510 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] agitated [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agitation {f}agitation [Add to Longdo]
Agitator {m}; Agitatorin {f}agitator [Add to Longdo]
agitatorischfomenting [Add to Longdo]
Agitation {f}; motorische Unruhe {f} [med.]agitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かくはん機;攪拌機;撹拌機[かくはんき, kakuhanki] (n) mixer; agitator [Add to Longdo]
せかせか[sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
アジ[aji] (n) (abbr) (See アジテーション) agitation [Add to Longdo]
アジる[aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment [Add to Longdo]
アジタート[ajita-to] (n) agitato (ita [Add to Longdo]
アジテーション;アジテイション[ajite-shon ; ajiteishon] (n) agitation [Add to Longdo]
アジテーター[ajite-ta-] (n) agitator [Add to Longdo]
アジテイト;アジテート[ajiteito ; ajite-to] (vs) agitate [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top