ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggressively

AH0 G R EH1 S IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggressively-, *aggressively*, aggressive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aggressively expressing their feelings-- how did you come up with it?ทางความรู้สึกของวัยรุ่นจริงๆ คุณคิดขึ้นมาได้ไง? The Age of Dissonance (2009)
He has aggressively sought to place his ideas in theเกี่ยวกับกฏหมายทางสิ่้งแวดล้อม ทั้งในประเทศเขาและต่างประเทศด้วย S.O.B. (2009)
What about the aggressively ignorant people that live here?แล้วพวกหัวรั้นก้าวร้าวที่อยู่เมืองนี้ล่ะ Shake and Fingerpop (2009)
Your performance was aggressively bad.การแสดงของคุณน่ะมันห่วยแตกสิ้นดี The Glamorous Life (2010)
True or false... you are an aggressively unattractive person.... จริงหรือเท็จ ที่คุณกำลังเป็นคนที่ขี้เหร่เอาการ Beastly (2011)
As aggressively unattractive outside as you are inside.ความน่าเกลียดจากภายในสู่ภายนอก Beastly (2011)
He will hit on you aggressively and relentlessly.เขาจะคอยป้อเธอแบบ แรงๆอย่างนั้นไม่หยุด Pilot (2011)
Yeah, if "nothing" wears a sweater-vest and seems aggressively asexual.คงใช่หรอกถ้า "ไม่มีอะไร" นั่นไม่ใส่เสื้อกั๊ก และทำตัวไม่มีเพศ Regional Holiday Music (2011)
I'm incredibly smart, sometimes aggressively so.""ฉันเป็นคนฉลาดอย่างเหลือเชื่อ แต่บางทีก็ก้าวร้าว เพราะงั้น - -" Meet the New Boss (2012)
Listen, I hate to make tracks, but I'm already late, and my boss is high-strung and aggressively sober.ฟังนะ ฉันไม่อยากไปหรอก แต่ตอนนี้ฉันสายแล้ว เจ้านายฉันเป็นพวกเอาจริงเอาจังเกินเหตุ Crazy (2012)
They make me aggressively uneasy. After the renovations, you won't even recognize these old surgical suites anymore.มันทำให้ผมกระวนกระวายอย่างยิ่ง หลังจากปรับปรุงแล้วคุณจะนึกถึง Critical (2012)
You'll be facing first-degree murder, and the district attorney will aggressively pursue the death penalty.คุณกำลังเผชิญหน้า กับฆาตรกรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้า และอัยการ จะตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตแน่ Not One Red Cent (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลยเถิด[loēithoēt] (adv) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRESSIVELY AH0 G R EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggressively (a) ˈəgrˈɛsɪvliː (@1 g r e1 s i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aggressively
      adv 1: in an aggressive manner; "she was being sharply
             questioned" [syn: {aggressively}, {sharply}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top