ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggravation

AE2 G R AH0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggravation-, *aggravation*
English-Thai: Nontri Dictionary
aggravation(n) การทำให้ร้ายแรงขึ้น,การทำให้รุนแรงขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggravationI have aggravation after eating.

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRAVATION AE2 G R AH0 V EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggravation (n) ˌægrəvˈɛɪʃən (a2 g r @ v ei1 sh @ n)
aggravations (n) ˌægrəvˈɛɪʃənz (a2 g r @ v ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aggravation {f}; Verschlimmerung {f}aggravation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) [Add to Longdo]
加重[かじゅう(P);かちょう, kajuu (P); kachou] (n,vs) weighting (in averaging); aggravation; (P) [Add to Longdo]
激化[げきか(P);げっか, gekika (P); gekka] (n,vs) intensification; aggravation; (P) [Add to Longdo]
重大化[じゅうだいか, juudaika] (n,vs) aggravation [Add to Longdo]
不拡大[ふかくだい, fukakudai] (n) nonexpansion; localization; localisation; nonaggravation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggravation
   n 1: an exasperated feeling of annoyance [syn: {aggravation},
      {exasperation}]
   2: unfriendly behavior that causes anger or resentment [syn:
     {aggravation}, {irritation}, {provocation}]
   3: action that makes a problem or a disease (or its symptoms)
     worse; "the aggravation of her condition resulted from lack
     of care" [syn: {aggravation}, {exacerbation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top