ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggravate

AE1 G R AH0 V EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggravate-, *aggravate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggravate(vt) ทำให้โกรธ, See also: ยั่วยุ, ชวนวิวาท, ทำให้รำคาญ, Syn. irritate, annoy, provoke
aggravate(vt) ทำให้แย่ลง, See also: ซ้ำเติม, ทำให้มีปัญหามากขึ้น, Syn. worsen, complicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggravateทำให้ร้ายแรงขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggravated assaultการทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravated burglaryการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานในเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravated riskภัยที่เพิ่มการเสี่ยง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
AggravateAggravate

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... butwhywouldyou aggravate the vice president?แต่ทำไมคุณต้องเลือก กวนท่านรอง ปธน.ด้วย The Day After Tomorrow (2004)
"Don't aggravate my desire.""อย่ากระตุ้นอารมณ์ฉัน" Heyy Babyy (2007)
Don't let my words aggravate you.ทำไมท่านทำอย่างนี้ อย่าให้คำพูดของข้าทำให้ท่านโมโหเลย Dong Yi (2010)
You shouldn't aggravate me!ท่านไม่ควรทำรุนแรงกับข้า Dong Yi (2010)
I'm just trying to aggravate you.ผมกำลังพยายามยั่วโมโหคุณไง Episode #1.6 (2010)
I'm trying to aggravate you.ฉันกำลังพยายามโมโหคุณไงล่ะ Episode #1.6 (2010)
I wouldn't want you to aggravate that heart condition.ฉันไม่อยากให้นาย หัวใจกำเริบอีกนะ The Contingency (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggravateHe is suffering from an aggravated disease.
aggravateIt will aggravate the wound.
aggravateThe long trip aggravated her injury.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำเติม(v) aggravate, See also: worsen, intensify, Syn. ทับถม, Example: คนบางกลุ่มมักละโมบ ฉกฉวยโอกาส และซ้ำเติมคนเคราะห์ร้าย, Thai Definition: ทำให้สถานการณ์แย่ลง, เพิ่มให้มากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence  FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
ยั่ว[yūa = yua] (v) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter  FR: exciter ; énerver
ยวนยี[yūanyī] (v) EN: provoke ; irritate ; put out ; aggravate ; vex

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRAVATE AE1 G R AH0 V EY2 T
AGGRAVATED AE1 G R AH0 V EY2 T IH0 D
AGGRAVATES AE1 G R AH0 V EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggravate (v) ˈægrəvɛɪt (a1 g r @ v ei t)
aggravated (v) ˈægrəvɛɪtɪd (a1 g r @ v ei t i d)
aggravates (v) ˈægrəvɛɪts (a1 g r @ v ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグラベイト;アグリベイト[agurabeito ; aguribeito] (vs) aggravate [Add to Longdo]
荒立つ[あらだつ, aradatsu] (v5t) to be(come) rough or aggravated or worse [Add to Longdo]
荒立てる[あらだてる, aradateru] (v1,vt) to aggravate; to make serious [Add to Longdo]
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop [Add to Longdo]
高ずる;昂ずる;嵩ずる[こうずる, kouzuru] (vz) (obsc) (See 高じる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop [Add to Longdo]
特別背任[とくべつはいにん, tokubetsuhainin] (n) aggravated breach of trust [Add to Longdo]
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]
咎める[とがめる, togameru] (v1) to blame; to find fault; to challenge; to threaten; to take someone to task; to aggravate (an injury); (P) [Add to Longdo]
拗らす[こじらす, kojirasu] (v5s) to make worse (e.g. disease); to aggravate; to complicate [Add to Longdo]
拗らせる[こじらせる, kojiraseru] (v1,vt) (uk) to aggravate; to complicate; to make worse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggravate
   v 1: make worse; "This drug aggravates the pain" [syn: {worsen},
      {aggravate}, {exacerbate}, {exasperate}] [ant:
      {ameliorate}, {amend}, {better}, {improve}, {meliorate}]
   2: exasperate or irritate [syn: {exacerbate}, {exasperate},
     {aggravate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top