ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggrandizement

AE1 G R AH0 N D AY2 Z M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggrandizement-, *aggrandizement*
CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRANDIZEMENT AE1 G R AH0 N D AY2 Z M AH0 N T
AGGRANDIZEMENT AH0 G R AE1 N D AY2 Z M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggrandizement (n) ˈəgrˈændɪzmənt (@1 g r a1 n d i z m @ n t)
aggrandizements (n) ˈəgrˈændɪzmənts (@1 g r a1 n d i z m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御為ごかし;お為ごかし[おためごかし, otamegokashi] (n) self-aggrandizement under pretense of aiding another (aggrandisement, pretence) [Add to Longdo]
自己肥大[じこひだい, jikohidai] (n) self-aggrandizement; self-glorification; something becoming large by feeding upon itself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggrandizement
   n 1: the act of increasing the wealth or prestige or power or
      scope of something; "the aggrandizement of the king"; "his
      elevation to cardinal" [syn: {aggrandizement},
      {aggrandisement}, {elevation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top