ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agee

EY1 JH IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agee-, *agee*
Possible hiragana form: あげえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agee(อะจี') adv. ไปทางข้าหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว,, Syn. ajee to one side, awry
carrageen(คาระจีน) n. สาหร่ายทะเล
mortgagee(มอร์กะจี') n. ผู้รับจำนอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉัตร[chat] (n) EN: many-tiered umbrella  FR: ombrelle étagée [f]
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ[jittawitthayā wai phūyai lae phū sūng-āyu] (n, exp) EN: psychology of adulthood and aging  FR: psychologie de l'adulte et de la personne âgée [f]
คนบ้า[khon bā] (n, exp) EN: madman ; insane person ; maniac  FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
คนแก่[khon kaē] (n) FR: vieillard [m] ; vieille [f] ; personne âgée [f]
คนเกิดนาน[khon koēt nān] (n, exp) EN: aged person  FR: personne âgée [f]
ลูกหนี้จำนอง[lūknī jamnøng] (n, exp) EN: mortgagee
เม็ด[met] (n) EN: [classifier : pills, tablets, dragees, drops ; gems ; buttons ; fruit pits ; seeds]  FR: [classificateur : pilules, gélules, capsules ; gouttes ; pierres précieuses ; noyaux et pépins de fruits ; grains, semences]
พี่[phī] (n) EN: friend (for s.o. older), person (general term for s.o. older), you ( to s.o. older – inf.)  FR: aîné [m] ; aînée [f] ; ami (plus âgé) [m] ; amie (plus âgée) [f] ; personne (général, pr désigner qqn de plus âgé) ; tu ( pr s'adresser à qqn de plus âgé – inf.)
ผู้รับจำนอง[phūrap jamnøng] (n, exp) EN: mortgagee
ผู้เฒ่า[phūthao] (n) EN: old man ; aged person ; grand old man  FR: vieillard [m] ; personne âgée et respectable [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGEE EY1 JH IY1
AGEE'S EY1 JH IY0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラザン[arazan] (n) silver dragee (fre [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
ドラジェー[dorajie-] (n) dragee (fre [Add to Longdo]
影画[かげえ, kagee] (n) silhouette [Add to Longdo]
影絵[かげえ, kagee] (n) shadow picture; (P) [Add to Longdo]
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees [Add to Longdo]
赤かえでのり[あかかえでのり, akakaedenori] (n) red carrageen (Chondrus crispus); red carragheen; red Irish moss [Add to Longdo]
抵当権者[ていとうけんしゃ, teitoukensha] (n) mortgagee; loan holder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Agee
      n 1: United States novelist (1909-1955) [syn: {Agee}, {James
           Agee}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top