ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agave

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agave-, *agave*
Possible hiragana form: あがう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agave(n) ต้นหางจระเข้, See also: ว่านหางจระเข้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agaveสัปปะรดเทศ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[ākāwē] (n, exp) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana  FR: agave [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agave (n) ˈəgˈɛɪviː (@1 g ei1 v ii)
agaves (n) ˈəgˈɛɪvɪz (@1 g ei1 v i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila, #60,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜舌蘭;龍舌蘭[りゅうぜつらん;リュウゼツラン, ryuuzetsuran ; ryuuzetsuran] (n) (1) (uk) agave; maguey; (2) American aloe; century plant (Agave americana) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agave
   n 1: tropical American plants with basal rosettes of fibrous
      sword-shaped leaves and flowers in tall spikes; some
      cultivated for ornament or for fiber [syn: {agave},
      {century plant}, {American aloe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top