ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afterlife

AE1 F T ER0 L AY2 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afterlife-, *afterlife*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterlife(n) ชีวิตหลังความตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afterlifeI think Hitler will spend the afterlife in Hell.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFTERLIFE AE1 F T ER0 L AY2 F

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠り世;隠世;幽世[かくりよ, kakuriyo] (n) (obsc) (See あの世) afterlife; realm of the dead [Add to Longdo]
後生[ごしょう, goshou] (n) afterlife [Add to Longdo]
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life) [Add to Longdo]
当来[とうらい, tourai] (n) {Buddh} afterlife; the hereafter [Add to Longdo]
冥土の土産;冥途の土産;冥土のみやげ;冥途のみやげ[めいどのみやげ, meidonomiyage] (exp,n) pleasant memory to take to the afterlife; good memory; something that makes one feel one can die in peace [Add to Longdo]
閻王[えんおう, en'ou] (n) (abbr) Yama, judge of the afterlife [Add to Longdo]
閻魔大王[えんまだいおう, enmadaiou] (n) Yama; judge of the afterlife [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  afterlife
      n 1: life after death [syn: {afterlife}, {hereafter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top