ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

after a fashion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -after a fashion-, *after a fashion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
after a fashion(idm) ไม่ดีมาก, See also: ไม่ดีพอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
after a fashion(phrase) ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับเลิศเลอ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
after a fashionAfter a year's practice, she plays the piano after a fashion.
after a fashionHe was able to cook himself dinner, after a fashion.
after a fashionI can play the piano after a fashion.
after a fashionShe was able to cook himself dinner, after a fashion.
after a fashionThe hut kept the rain and dew out after a fashion.
after a fashionThe stewardess can speak French after a fashion.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  after a fashion
      adv 1: to some extent; not very well; "he speaks French after a
             fashion"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top