ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aft

AE1 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aft-, *aft*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (proper, noun) แผนกให้บริการหลังการขาย

English-Thai: Longdo Dictionary
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา, Syn. after-care
take after(vt) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
shortly afterwards(adv, phrase) หลังจากนั้นไม่นาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aft(adv) ทางท้ายเรือ, See also: ตอนท้ายของยานหรือเครื่องบิน, Syn. rearward, abaft, behind
after(adj) ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, Syn. later, next
after(prep) ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่
after(adv) ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่, Syn. later, next
after(conj) หลังจาก, Syn. later than
afters(sl) การดื่มเหล้าหรือสุราหลังจากเวลากำหนดปิด
after all(idm) อย่างไรก็ตาม, See also: ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
aftercare(n) การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น
afterdeck(n) ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ
afterglow(n) แสงสายัณห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aft(แอฟทฺ, อาฟทฺ) adj.,adv. ทางท้ายเรือ, ไปทางท้ายเรือ, อยู่ทางท้ายเรือ (at the stern)
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind, Ant. before, prior to
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence
aftermathn. ผลที่ตามมา, Syn. consequence
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
aft(adv) ไปทางท้ายเรือ,ข้างท้ายเรือ
after(adj) ภายหลัง,หลังจาก
after(adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง
after(con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง
afterbirth(n) รก
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
afterward(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
AFT (automatic fine tuning)เอเอฟที (การปรับชัดอัตโนมัติ, การปรับละเอียดอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afterตามแบบอย่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
after bottom dead center (ABDC)หลังศูนย์ตายล่าง (เอบีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
after sight; at sightเมื่อได้เห็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
after the time has elapsedหลังจากเวลาที่กำหนดล่วงพ้นไปแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
after top dead center (ATDC)หลังศูนย์ตายบน (เอทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
after-acquiredที่ได้มาภายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
after-acquired propertyทรัพย์สินที่ได้มาภายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afteraction; aftereffectผลตามหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afterbirthสิ่งคลอดตาม (รกและเยื่อหุ้มเด็ก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
After Action Reviewการทบทวนหลังทำงาน หรือหลังปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
After Bath Milkน้ำนมที่ใช้หลังการอาบน้ำ [การแพทย์]
After Birthเมื่อโตขึ้น [การแพทย์]
After careการดูแลภายหลังการรักษา [TU Subject Heading]
After Care Serviceการติดตามผล [การแพทย์]
After Effectอาการตามหลัง [การแพทย์]
After-Care Officerคณะกรรมการติดตามผู้เคยรักษาแล้ว [การแพทย์]
After-Painปวดมดลูก [การแพทย์]
After-Shave Preparationsสิ่งปรุงสำหรับใช้หลังการโกน [การแพทย์]
Aftercareการดูแลหลังเสร็จ, Example: การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
after a fashion(phrase) ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับเลิศเลอ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aftA big fire broke out after the earthquake.
aftA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
aftA cat ran after a mouse.
aftAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
aftA concrete plan evolved after much discussion.
aftA dog runs after a cat, and the cat after a mouse.
aftA dog was running after a cat.
aftA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
aftA few important facts emerged after the investigation.
aftA few minutes after he finished his work, he went to bed.
aftA few people clapped after his lecture.
aftA fire broke out after the earthquake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาฟตา(n) ASEAN Free Trade Area, See also: AFTA, Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน
หลังจากนั้น(conj) afterwards, Syn. ต่อจากนั้น, จากนั้น, ต่อไป, Ant. ก่อนหน้านั้น, Example: เขาบวชอยู่ หลังจากนั้นเขาก็คงจะแต่งงาน
หลังจากที่(adv) after, Syn. ภายหลังที่, Ant. ก่อนที่, ก่อนหน้าที่, Example: หลังจากที่เขาทรายชกชนะ คณะกรรมการก็จัดงานเลี้ยงขึ้นอย่างใหญ่โต
ครั้นแล้ว(conj) after that, See also: after which, then, hence, whereupon, afterwards, and then, Syn. ต่อจากนั้น, ดังนั้น, Example: เสียงแหลมดังเหมือนนกหวีดดังอยู่ประมาณ 15 นาที ครั้นแล้วมันก็เงียบหายไป
หลังจาก(adv) after, Syn. ภายหลัง, Ant. ก่อนหน้า, Example: คนส่วนใหญ่หลังจากนั่งหลังตรงไปได้สักระยะหนึ่ง ก็จะนั่งหลังโกงเหมือนเดิม
ล้าหลัง(adv) behind, See also: after, next, Example: เธอหาบของเดินล้าหลังพวกแม่ค้าด้วยกัน, Thai Definition: ช้าอยู่ข้างหลังเขา
หลัง(adj) next, See also: after, later, Syn. ถัดไป, Ant. หน้า, ก่อน, Example: คราวหลังอย่ามาสายอีกนะ, Thai Definition: ในลำดับถัดไป เช่น คนหลัง
หลังจากนี้(conj) after, See also: afterwards, later, next, Syn. ต่อจากนี้, ภายหลังจากนี้, Ant. ก่อนหน้านี้, ก่อนหน้า, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังกระเตื้องขึ้น และหวังว่าหลังจากนี้อีก 4-5 ปี เศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิม
ปัจฉิมภาค(n) after-part, See also: latter end, latter period, Syn. ช่วงสุดท้าย, ช่วงเวลาหลัง, Ant. ปฐมภาค, Example: ในช่วงเวลาปัจฉิมภาคของการเรียนการสอนเด็กๆ ต่างพากันเรียนอย่างขะมักเขม้น, Thai Definition: ส่วนเบื้องปลาย
ตอนหลัง(adv) afterwards, See also: later, later on, Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น, Example: ใครมาตอนหลัง ก็จะไม่ได้เข้าพบแพทย์เพราะแพทย์ออกเวรไปแล้ว, Thai Definition: ภายหลังจากเวลานั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[ākātsayān] (n) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship  FR: avion [m]
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
แบบเครื่องบิน[baēp khreūangbin] (n, exp) EN: aircraft type  FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
บ่าย[bāi] (n) EN: afternoon  FR: après-midi
บ่ายโมง[bāi mōng] (n, exp) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.  FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
ใบสั่งจ่ายเงิน[baisangjāi ngoen] (n, exp) EN: bank draft ; draft
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[baisangjāi ngoen thanākhān] (n, exp) EN: banker's draft
บัตรหมาย[batmāi] (n, exp) EN: official order ; call-up orders ; draft papers
เบียร์สด[bīa sot] (n, exp) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer  FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFT AE1 F T
AFTER AE1 F T ER0
AFTERTAX AE1 F T ER0 T AE2 K S
AFTERALL AE1 F T ER0 AA2 L
AFTERWARD AE1 F T ER0 W ER0 D
AFTERGLOW AE1 F T ER0 G L OW2
AFTERLIFE AE1 F T ER0 L AY2 F
AFTERMATH AE1 F T ER0 M AE2 TH
AFTERNOON AE2 F T ER0 N UW1 N
AFTERLIVES AE1 F T ER0 L AY2 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aft (a) ˈaːft (aa1 f t)
after (j) ˈaːftər (aa1 f t @ r)
after- (j) ˈaːftər- (aa1 f t @ r -)
afters (n) ˈaːftəz (aa1 f t @ z)
aftercare (n) ˈaːftəkɛəʳr (aa1 f t @ k e@ r)
afterdamp (n) ˈaːftədæmp (aa1 f t @ d a m p)
afterglow (n) ˈaːftəglou (aa1 f t @ g l ou)
aftermath (n) ˈaːftəmæθ (aa1 f t @ m a th)
afternoon (n) ˌaːftənˈuːn (aa2 f t @ n uu1 n)
afternoons (n) ˌaːftənˈuːnz (aa2 f t @ n uu1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, / ] afterwards; following; later; after, #286 [Add to Longdo]
然后[rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ, / ] after; then (afterwards); after that; afterwards, #407 [Add to Longdo]
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] after; later; afterwards; following; later on; in the future, #423 [Add to Longdo]
下午[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄨˇ, ] afternoon; p.m., #542 [Add to Longdo]
后来[hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ, / ] afterwards; later, #1,019 [Add to Longdo]
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all, #2,058 [Add to Longdo]
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, ] after all (when all is said and done); actually; outcome; result, #2,344 [Add to Longdo]
此后[cǐ hòu, ㄘˇ ㄏㄡˋ, / ] after this; afterwards; hereafter, #3,687 [Add to Longdo]
而后[ér hòu, ㄦˊ ㄏㄡˋ, / ] after that; then, #7,874 [Add to Longdo]
售后服务[shòu hòu fú wù, ㄕㄡˋ ㄏㄡˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] after sales service, #9,275 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Wirtschaft(n) |die, nur Sg.| เศรษฐกิจ เช่น eine blühende Wirtschaft
Kaufkraft(n) |die, pl.-| กําลังซื้อ
Saft(n) |der| น้ำผลไม้, See also: Apfelsaft, Oragensaft, Traubensaft, Zitronensaft
Geschäfte(n) |pl.|, See also: das Geschäft
Gesellschaften(n) |pl.|, See also: die Gesellschaft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
After {m}; Anus {m} [anat.]anus [Add to Longdo]
Afterflosse {f}anal fin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number) [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
あれから[arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
データクラフト[でーたくらふと, de-takurafuto] data craft [Add to Longdo]
ドラフトモード[どらふともーど, dorafutomo-do] draft mode [Add to Longdo]
印字後行送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique [Add to Longdo]
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] crafts-person [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
アフターダーク[あふたーだーく, afuta-da-ku] After Dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aft
   adv 1: at or near or toward the stern of a ship or tail of an
       airplane; "stow the luggage aft"; "ships with square
       sails sail fairly efficiently with the wind abaft"; "the
       captain looked astern to see what the fuss was about"
       [syn: {aft}, {abaft}, {astern}] [ant: {fore}, {forward}]
   adj 1: (nautical, aeronautical) situated at or toward the stern
       or tail [ant: {fore(a)}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aphthousfever
 
 1. aft, aft humması.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top