ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afro

AE1 F R OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afro-, *afro*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Afro(prf) แอฟริกา
Afro-American(adj) เกี่ยวกับคนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Afro-American(n) คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
afro lookชื่อทรงผมแบบขาวอาฟริกา
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
afro-asian(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับอาฟริกาและเอเซีย (of Africa and Asia)
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages

CMU English Pronouncing Dictionary
AFRO AE1 F R OW0
AFROCENTRIC AE1 F R OW0 S EH1 N T R IH0 K
AFROAMERICAN AE1 F R OW0 AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N
AFROAMERICANS AE1 F R OW0 AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Afro (n) ˈæfrou (a1 f r ou)
Afro- (j) ˌæfrou- (a2 f r ou -)
Afro-wig (n) ˌæfrou-wˈɪg (a2 f r ou - w i1 g)
Afro-wigs (n) ˌæfrou-wˈɪgz (a2 f r ou - w i1 g z)
Afro-Asian (j) ˌæfrou-ˈɛɪʃən (a2 f r ou - ei1 sh @ n)
Afro-American (n) ˌæfrou-əmˈɛrɪkən (a2 f r ou - @ m e1 r i k @ n)
Afro-Americans (n) ˌæfrou-əmˈɛrɪkənz (a2 f r ou - @ m e1 r i k @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
アフロ[afuro] (n) Afro [Add to Longdo]
アフロアジア語族[アフロアジアごぞく, afuroajia gozoku] (n) Afro-Asiatic (family of languages) [Add to Longdo]
アフロカリビアン[afurokaribian] (n,adj-no) Afro-Caribbean [Add to Longdo]
アフロキューバンリズム[afurokyu-banrizumu] (n) Afro-Cuban rhythm [Add to Longdo]
アフロヘア[afurohea] (n) Afro-hair [Add to Longdo]
永久凍土[えいきゅうとうど, eikyuutoudo] (n) permafrost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Afro
      n 1: a rounded thickly curled hairdo [syn: {Afro}, {Afro
           hairdo}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top