ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afoul

AH0 F AW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afoul-, *afoul*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afoul(adj) ในภาวะที่ปะทะกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afoul(อะเฟาลฺ') adv.,adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with

English-Thai: Nontri Dictionary
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน

CMU English Pronouncing Dictionary
AFOUL AH0 F AW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afoul (a) ˈəfˈaul (@1 f au1 l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  afoul
      adj 1: especially of a ship's lines etc; "with its sails afoul";
             "a foul anchor" [syn: {afoul(ip)}, {foul}, {fouled}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top