ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aflutter

AH0 F L AH1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aflutter-, *aflutter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aflutter(adj) ที่น่าตื่นเต้น, Syn. excited
aflutter(adv) ที่สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม (เช่นธงชาติ), See also: ที่สะบัดพลิ้ว, Syn. flapping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv, adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา

CMU English Pronouncing Dictionary
AFLUTTER AH0 F L AH1 T ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aflutter
      adj 1: excited in anticipation [syn: {aflutter}, {nervous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top