ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afloat

AH0 F L OW1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afloat-, *afloat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afloat(adv) ลอย, Syn. adrift, floting, drifting
afloat(adj) ลอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)

English-Thai: Nontri Dictionary
afloat(adj) ลอยไป,ไม่ล่ม,ชุ่มน้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
afloat(adj, adv) ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดหรือการชี้นำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afloatThe company managed to keep afloat.
afloatThere are strange rumors afloat.
afloatThe ship was afloat at last.
afloatWe only just manage to keep afloat on my husband's small salary.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีจุดหมาย[mai mī jutmāi] (adj) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat

CMU English Pronouncing Dictionary
AFLOAT AH0 F L OW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afloat (j) ˈəflˈout (@1 f l ou1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮着[fú zhe, ㄈㄨˊ ㄓㄜ˙, / ] afloat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
諸説紛々;諸説紛紛[しょせつふんぷん, shosetsufunpun] (adj-no,adj-t,adv-to) divergent opinions abound; opinion is divided; there are many rumors afloat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afloat
   adj 1: aimlessly drifting [syn: {adrift(p)}, {afloat(p)},
       {aimless}, {directionless}, {planless}, {rudderless},
       {undirected}]
   2: borne on the water; floating [ant: {aground(p)}]
   3: covered with water; "the main deck was afloat (or awash)";
     "the monsoon left the whole place awash"; "a flooded
     bathroom"; "inundated farmlands"; "an overflowing tub" [syn:
     {afloat(p)}, {awash(p)}, {flooded}, {inundated},
     {overflowing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top