ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affranchise

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affranchise-, *affranchise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affranchise(vt) คืนเสรีภาพให้, Syn. enfranchise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.

English-Thai: Nontri Dictionary
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affranchise (v) ˈəfrˈæntʃaɪz (@1 f r a1 n ch ai z)
affranchised (v) ˈəfrˈæntʃaɪzd (@1 f r a1 n ch ai z d)
affranchises (v) ˈəfrˈæntʃaɪzɪz (@1 f r a1 n ch ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affranchise
   v 1: grant freedom to; as from slavery or servitude; "Slaves
      were enfranchised in the mid-19th century" [syn:
      {affranchise}, {enfranchise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top