ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afflictive

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afflictive-, *afflictive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afflictive(adj) ที่เป็นเหตุให้เจ็บปวดหรือเศร้าหมอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betrübendafflictive [Add to Longdo]
betrübend {adv}afflictively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afflictive
   adj 1: causing misery or pain or distress; "it was a sore trial
       to him"; "the painful process of growing up" [syn:
       {afflictive}, {painful}, {sore}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
affective, inflictive, afflicting, afflicted, afflict, afflicts, applicative, effective, deflective, reflective

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top