ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afflictions

AH0 F L IH1 K SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afflictions-, *afflictions*, affliction
CMU English Pronouncing Dictionary
AFFLICTIONS AH0 F L IH1 K SH AH0 N Z
AFFLICTION AH0 F L IH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afflictions (n) ˈəflˈɪkʃənz (@1 f l i1 k sh @ n z)
affliction (n) ˈəflˈɪkʃən (@1 f l i1 k sh @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affliction(n) ความเจ็บปวดรวดร้าว, See also: ความทุกข์, Syn. suffering, pain
affliction(n) โรคภัยไข้เจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรค(n) disease, See also: ailment, malady, affliction, disorder, sickness, illness, infirmity, Example: คนไข้นั่งรอหมอวินิจฉัยโรค, Count Unit: โรค, Thai Definition: ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ และหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย
ทรกรรม(n) hardship, See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction, Syn. ทรมาทรกรรม, Thai Definition: การทำให้ลำบาก
ความบีบคั้น(n) pressure, See also: oppression, affliction, Syn. ความกดดัน, การบีบบังคับ, Example: เขาได้รับความบีบคั้นจากเพื่อนร่วมงานจนต้องลาออก
ความป่วยไข้(n) illness, See also: sickness, affliction, ailment, Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย, Example: ความป่วยไข้มาคู่กับวัยที่ชราลงของมนุษย์
ความกดดัน(n) pressure, See also: oppression, affliction, Syn. การบีบคั้น, Ant. ความผ่อนคลาย, Example: เขาต้องทำงานภายใต้ความกดดันของเพื่อนร่วมงาน
ความเจ็บปวดรวดร้าว(n) affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai Definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจ็บปวดรวดร้าว[khwām jeppūat rūat rāo] (n, exp) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering  FR: souffrance [f]
โรค[rōk] (n) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity  FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
ทรกรรม[thørakam] (v) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedrängnis {f}; Leid {n}affliction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
患難[かんなん, kannan] (n) affliction [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) [Add to Longdo]
疾苦[しっく, shikku] (n,vs) affliction; suffering [Add to Longdo]
出血症[しゅっけつしょう, shukketsushou] (n) bleeder's affliction [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
難儀[なんぎ, nangi] (adj-na,n,vs) affliction; hardship; difficulty; suffering [Add to Longdo]
罹災[りさい, risai] (n,vs) suffering (from a calamity); affliction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top