ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afflicted

AH0 F L IH1 K T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afflicted-, *afflicted*, afflict, afflicte
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afflictedI will be afflicted that I do not know men.
afflictedThe entire crew was afflicted with food poisoning.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFLICTED AH0 F L IH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afflicted (v) ˈəflˈɪktɪd (@1 f l i1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
患处[huàn chù, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄨˋ, / ] afflicted part, #30,149 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geplagtafflicted with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンヘル;メンヘラ[menheru ; menhera] (n) (1) (col) (sens) (abbr) (See メンタルヘルス) mental health; (2) mental illnesses; people afflicted by mental illness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afflicted
   adj 1: grievously affected especially by disease [syn:
       {afflicted}, {stricken}]
   2: mentally or physically unfit [syn: {afflicted}, {impaired}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top