ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affecte

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affecte-, *affecte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affected(adj) ได้รับผล, Syn. influenced
affected(adj) เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial, Ant. spontaneous, real, moved
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere

English-Thai: Nontri Dictionary
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectedคนเป็นโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affecteApply a compress to the affected part every two hours.
affecteHe affected by heat.
affecteHe affected not to hear me.
affecteHer nature is neither affected nor pretentious.
affecteHe said that with an affected air.
affecteHe was much affected by the sad news.
affecteHis affected manner of speaking seemed very assured.
affecteHis health was affected by the great heat.
affecteHis speech deeply affected the audience.
affecteHis unhappy childhood affected his outlook on life.
affecteI affected not to understand what he was saying.
affecteI am easily affected by cold weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะบัดสะบิ้ง(adv) affectedly, See also: insincerely, unnaturally, Example: เธอตอบอย่างสะบัดสะบิ้ง, Thai Definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง
ชดช้อย(adj) gentle, See also: affectedly graceful, soothing, fine, Syn. อ่อนช้อย, Example: เธอมีท่าทางชดช้อยน่าเอ็นดู
ช้อยชด(adj) affectedly graceful, See also: graceful in manner

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อย[chøi] (adj) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner  FR: souple ; délié
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine
ชดช้อย[chotchōi] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine  FR: gracieux
ได้รับผล[dāirap phon] (adj) EN: affected
ดัดจริต[datjarit] (v) EN: be affected  FR: être maniéré ; affecter
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
กระเทือน[kratheūoen] (v) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock  FR: secouer ; affecter ; ébranler
กระเทือนใจ[kratheūoenjai] (v) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt
กระทบ[krathop] (v) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress  FR: toucher ; affecter
กระทบกระเทือน[krathopkratheūoen] (v) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion  FR: affecter ; toucher

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFECTED AH0 F EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affected (v) ˈəfˈɛktɪd (@1 f e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, ] affected; artificial, #17,788 [Add to Longdo]
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, / ] affected; to put on an act; to indulge in histrionics, #38,574 [Add to Longdo]
扭捏[niǔ nie, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ˙, ] affectedly shy, #49,773 [Add to Longdo]
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, ] affected by cold; to catch cold, #58,772 [Add to Longdo]
扭扭捏捏[niǔ niǔ niē niē, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ ㄋㄧㄝ, ] affectedly shy, #64,533 [Add to Longdo]
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] affected (usually adversely); to suffer [Add to Longdo]
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, ] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
すかす[sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]
とっぽい[toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp,v1) to be positively affected by someone's strength of spirit [Add to Longdo]
患部[かんぶ, kanbu] (n) affected part; (P) [Add to Longdo]
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
関係当事者[かんけいとうじしゃ, kankeitoujisha] (exp) affected party; party concerned [Add to Longdo]
気取り屋[きどりや, kidoriya] (n) snob; affected person [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top