ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aerie

EH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aerie-, *aerie*
Possible hiragana form: あえりえ
หรือคุณหมายถึง ärie?
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerie(n) ที่พัก บ้านหรือปราสาทซึ่งอยู่บนที่สูง
aerie(n) รังของนกขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry

English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขตน่านฟ้า[ānākhēt nānfā] (n, exp) EN: territorial air ; territorial sky  FR: espace aérien [m]
บริษัทการบิน[børisat kān bin] (n, exp) FR: compagnie aérienne [f]
แห่งอากาศ[haeng akāt] (adj) FR: aérien
การบิน[kānbin] (adj) EN: aeronautical  FR: aérien ; aéronautique
การจราจรทางอากาศ[kān jarājøn thāng ākāt] (n, exp) EN: air traffic  FR: trafic aérien [m]
การโจมตีทางอากาศ[kān jōmtī thāng ākāt] (n, exp) EN: air strike  FR: attaque aérienne [f]
การขนส่งทางอากาศ[kān khonsong thāng ākāt] (n, exp) EN: air cargo ; air transport  FR: transport de fret aérien [m]
เกี่ยวกับเครื่องบิน[kīokap khreūangbin] (adj) EN: aerial  FR: aérien
กองทัพอากาศ[køngthap akāt] (n, exp) EN: airforce = air force  FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
น่านฟ้า[nānfā] (n) EN: territorial sky ; jurisdictional sky ; territorial air space  FR: espace aérien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AERIE EH1 R IY0
AERIEN EH1 R IY0 AH0 N
AERIENS EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aerie (n) ˈɛəʳriː (e@1 r ii)
aeries (n) ˈɛəʳrɪz (e@1 r i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aerie
   n 1: the lofty nest of a bird of prey (such as a hawk or eagle)
      [syn: {aerie}, {aery}, {eyrie}, {eyry}]
   2: any habitation at a high altitude [syn: {aerie}, {aery},
     {eyrie}, {eyry}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top