หรือคุณหมายถึง äon?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aeon

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aeon-, *aeon*
Possible hiragana form: あえおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aeon(n) ช่วงเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
paeon(พี'อัน) n. การสัมผัสเสียงของพยางค์ 4 เสียง
paeony(เพียน'นี) n. = peony (ดู)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aeon (n) ˈiːən (ii1 @ n)
aeons (n) ˈiːənz (ii1 @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
牡丹[ぼたん;ボタン, botan ; botan] (n) (1) (uk) tree peony (Paeonia suffruticosa); moutan; (2) wild boar (meat) [Add to Longdo]
壊劫[えこう, ekou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of destruction (the third aeon of the universe) [Add to Longdo]
空劫[くうこう;くうごう, kuukou ; kuugou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of nothingness (the final aeon of the universe) [Add to Longdo]
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones) [Add to Longdo]
住劫[じゅうこう, juukou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of existence (the second aeon of the universe) [Add to Longdo]
成劫[じょうこう;じょうごう, joukou ; jougou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of formation (the first aeon of the universe) [Add to Longdo]
冬牡丹[ふゆぼたん, fuyubotan] (n) Paeonia suffrutticosa; tree peony [Add to Longdo]
芍薬[しゃくやく;シャクラク, shakuyaku ; shakuraku] (n) (uk) Chinese peony (Paeonia lactiflora) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aeon
   n 1: (Gnosticism) a divine power or nature emanating from the
      Supreme Being and playing various roles in the operation of
      the universe [syn: {eon}, {aeon}]
   2: the longest division of geological time [syn: {eon}, {aeon}]
   3: an immeasurably long period of time; "oh, that happened eons
     ago" [syn: {eon}, {aeon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top