ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adulation

AE2 JH AH0 L EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adulation-, *adulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulation(n) การยกยอ, See also: การประจบประแจง, การป้อยอ

English-Thai: Nontri Dictionary
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยอ(n) praise, See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration, Syn. การยกยอ, การสรรเสริญเยินยอ, Example: การอภิปรายครั้งนี้ผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าไม่ใช่การยอพระเกียรติแต่เป็นการนำข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้เก็บรวบรวมไว้มากล่าวกัน, Thai Definition: การกล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น ยอพระเกียรติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพูดประจบ[kān phūt prajop] (n, exp) FR: adulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADULATION AE2 JH AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adulation (n) ˌædjulˈɛɪʃən (a2 d y u l ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿諛追従[あゆついしょう, ayutsuishou] (n,vs) excessive flattery; adulation [Add to Longdo]
阿諛便佞;阿諛弁佞[あゆべんねい, ayubennei] (n,adj-no) flattery; adulation; sycophancy [Add to Longdo]
嬉しがらせ[うれしがらせ, ureshigarase] (n) flattery; adulation; commendation [Add to Longdo]
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) flattery; sycophancy; adulation [Add to Longdo]
便佞;便侫[べんねい, bennei] (adj-na,n) flattery; adulation [Add to Longdo]
佞弁[ねいべん, neiben] (n) flattery; cajolery; adulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  adulation
      n 1: servile flattery; exaggerated and hypocritical praise

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top